مقاله ترجمه شده تأثیر محافظه کاری حسابداری، جریان نقدی آزاد و درماندگی مالی بر ارزش شرکت

مشخصات محصول
قیمت:65000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۲۳

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۱  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۵  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H986

نام ناشر (پایگاه داده): sinergi

نام مجله:   Sinergi International Journal of Economics

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۳ :  تأثیر محافظه کاری حسابداری، جریان نقدی آزاد و درماندگی مالی بر ارزش شرکت

عنوان کامل انگلیسی:

The Effect of Accounting Conservatism, Free Cash Flow and Financial Distress on Company Value

چکیده فارسی:

هدف این تحقیق بررسی رابطه محافظه کاری حسابداری، جریان نقدی آزاد و درماندگی مالی بر ارزش شرکت می باشد. روش انتخاب نمونه در این مطالعه نمونه گیری هدفمند می باشد ، بنابراین مطالعه نمونه شامل ۲۱ شرکت مصرف کننده غیر چرخه ای در بورس اندونزی در سال ۲۰۱۷-۲۰۲۱ می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق رگرسیون داده های پانل با استفاده از EVEWS 10 انجام شد. یافته ها نشان می دهد که در آزمون همزمان،  محافظه کاری حسابداری ، جریان نقدی آزاد و درماندگی مالی بر ارزش شرکت تأثیر دارند. با این حال، محافظه‌کاری حسابداری و جریان نقدی آزاد به طور جداگانه بر ارزش شرکت تأثیری ندارد، در حالی که درماندگی مالی بر ارزش شرکت‌ها در شرکت‌های مصرف‌کننده غیر چرخه‌ای تأثیر دارد.

کلمات کلیدی: محافظه کاری حسابداری، جریان نقدی آزاد، درماندگی مالی، ارزش شرکت

Abstract

This  research  arms  to  investigate  the relationship  accounting Conservatism, free  cash  flow, and financial distress on company value. Retrieval method sample in this study uses purposive sampling method, so obtained sample study as many as 21 Consumer Non Cyclicals companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2017-2021. Data analysis was performed with panel data regression with use eviews 10. The findings reveal that in simultaneously test accounting conservatism, free cash flow, and financial distress have an effect to company value. However, Partial Accounting Conservatism and Free  Cash  Flow do not influential to value of company, while financial distress has an effect to value of companies in consumer non-cyclicals companies.

Keywords: Accounting Conservatism , Free Cash Flow, Financial Distress, The value of the company

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد