مقاله با ترجمه محافظه کاری حسابداری، استراتژی کسب و کار و ابهام

مشخصات محصول
قیمت:36000تومان
دسته بندی: ,

سال نشر: ۲۰۱۹

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۵  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۴۳  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H511

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Accounting, Organizations and Society

مترجم : محمد حسین تاجدینی (کارشناس ارشد حسابداری)

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۹ :  محافظه کاری حسابداری، استراتژی کسب و کار و ابهام

عنوان کامل انگلیسی:

Accounting conservatism, business strategy, and ambiguity

چکیده فارسی:

ما به بررسی این موضوع می پردازیم که آیا محافظه کاری حسابداری می تواند به عنوان یک پاسخ منطقی در مواجهه با ابهام توضیح داده شود. تجزیه و تحلیل تصمیم گیری نشان می دهد که ضوابط تصمیم گیری که به خوبی عمل می کنند وقتی تحت ابهام قرار می گیرند وزن بیشتری بر نتایج منفی نسبت به نتایج مثبت، اعمال می کنند ، یعنی احتیاط را نشان می دهند. محافظه‌کاری حسابداری، به موقع بودن اخبار بدی را که بیشتر مربوط به قوانین محتاطانه تصمیم‌گیری هستند را افزایش می‌دهد، و از این طریق به مدیران و سرمایه‌گذاران شرکت در پیاده سازی آن‌ها کمک می‌کند. بنابراین، ما فرض می کنیم که شرکت هایی که با ابهام بیشتری رو به رو هستند گزارش های محافظه کارانه تری ارائه می دهند. ما دو بعد مختلف را به عنوان شاخصی برای سطح ویژه ای از ابهام شرکت اتخاذ می کنیم. ابتدا، شرکت هایی را شناسایی می کنیم که به دنبال استراتژی های کسب و کار “اکتشاف کننده” و “مدافع” هستند. در مقایسه با مدافعان که بر استفاده از منابع موجود تمرکز می کنند، اکتشاف کنندگان به صورت فعال آینده خود را با دنبال کردن فرصت های کسب و کار جدید ایجاد می کنند و بنابراین با ابهام بیشتری رو به رو می شوند. دوم، ما مجموعه ای از آزمایش های اضافی مبتنی بر بررسی های محیطی را انجام می دهیم که ابهام را کاهش می دهند. هر دو مجموعه نتایج نشان می دهد که شرکت هایی که ابهام بیشتری دارند، گزارش های محافظه کارانه تری ارائه می دهند.

کلید واژگان: ابهام، عدم قطعیت، احتیاط، دوراندیشی، محافظه کاری حسابداری

Abstract

We investigate whether accounting conservatism can be explained as a rational response to ambiguity. Decision analysis shows that decision rules that work well under ambiguity put greater weight on negative than on positive outcomes, i.e., exhibit caution. Accounting conservatism increases the timeliness of bad news that is more relevant under cautious decision rules and thereby helps corporate managers and investors implement them. We, therefore, hypothesize that firms facing greater ambiguity report more conservatively. We adopt two different measures to proxy for the firm-specific level of ambiguity. First, we identify firms pursuing the “prospector” versus “defender” business strategies. Compared with defenders, who focus on utilizing existing resources, prospectors actively create their future by seeking new business opportunities and thus face greater ambiguity. Second, we conduct an additional set of tests based on environmental scanning, which reduces ambiguity. Both sets of results suggest that firms facing greater ambiguity report more conservatively.

Keywords: Ambiguity, Uncertainty, Caution, Prudence ,Accounting conservatism

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد