مقاله ترجمه شده مبانی قانونی استثناء تقلب در اعتبار اسنادی طبق قوانین انگلیس

سال نشر: ۲۰۲۰

نوع نگارش مقاله: دیدگاه (Viewpoint articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۷ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۹  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H681

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله:   Journal of Financial Crime

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  مبانی قانونی استثناء تقلب در اعتبار اسنادی طبق قوانین انگلیس

عنوان کامل انگلیسی:

Legal basis for the fraud exception in letters of credit under English Law

چکیده فارسی:

هدف – هدف این مقاله تجزیه و تحلیل وضعیت آگاهی بانک و مشکلات مربوط به الزامات مدارک شفاف با توجه به برقراری قاعده استثناء تقلب در دادگاه های انگلیس است.

طراحی / روش / رویکرد – روش آنالیز کلاسیک و تفکر حقوقی انتقادی.

یافته ها – برای برقراری چنین استثنایی در انگلستان ، دو شرط آگاهی بانک و مدارک شفاف باید برای ایجاد قانون تقلب رعایت شود ، که فقط در صورت مشاهده در اسناد ، اعمال می شود. شرط آگاهی بانک ، (آگاهی از تقلب که بانک باید قبل از پرداخت اطلاع داشته باشد) ، برای تعیین اینکه آیا قاعده تقلب در اکثر پرونده های انگلیسی اعمال می شود ، مهم است. با این حال ، اگر بانک از تقلب آگاهی نداشته باشد ، در صورت انطباق اسناد باید اعتبار پرداخت شود ، به این معنی که اگر اسنادی که به ازاء آنها بانک اعتبار پرداخت کرده آلوده به تقلب باشد ، بانک پرداخت کننده محافظت می شود حتی اگر از تقلب مطلع نباشد. علاوه بر این ، تحقیق در مورد ادعاهای تقلب به عهده بانک نیست. با این وجود ، همانطور که در بالا توضیح داده شد ، در مورد آگاهی بانک و شرایط مدارک شفاف ، نکاتی وجود دارد. به طور خلاصه ، چنین رویکردی منجر به انصاف و عدالت نسبت به متقاضی نمی شود.

ابتکار / ارزش – دادگاه های انگلیس به جای ایجاد تمایزهای غیر ضروری مربوط به حوزه استثنا تقلب ، بیشتر بر شواهد تقلب متمرکز هستند. فقدان چنین شواهدی قاعده استثنا را ایجاد نخواهد کرد. برعکس ، دستورات قانونی در انگلیس ،به دلیل نیاز به شواهد سنگین و اثبات آگاهی بانک ، به راحتی صادر نمی شوند. به عبارت دیگر ، بانکها در انگلیس به راحتی محافظت می شوند زیرا دادگاه ها برای تأیید اصل استقلال، می خواهند از یکپارچگی سیستم بانکی حمایت کنند. در مواردی که متقاضی از تقلب مطلع شود ، گزینه دیگری برای متقاضی به جز درخواست حکم بازداشت از دادگاه وجود ندارد که بدست آوردن آن در دادگاه های انگلیس آسان نیست. علاوه بر این ، مشخص نیست که دادگاه در صورت وجود تقلب در اسناد ارائه شده ، چگونه می تواند اثبات کند که بانک از آن مطلع است. علاوه بر این ، این سوال مطرح می شود که آیا استاندارد سختگیرانه ی یکسانی برای متقاضی و طرفی که تقلب را اطلاع داده است ، برقرار است.

کلمات کلیدی آگاهی بانک ، مدارک شفاف ، قانون انگلیس ، قانون استثنا تقلب ، اعتبار اسنادی

Abstract

Purpose: This paper aims to analyse the status of the bank’s knowledge and the hardship related to the clear evidence requirement with regard to establish the fraud exception rule in English courts.

Design/methodology/approach: Traditional analysis method and critical legal thinking.

Findings: To trigger such an exception in England, two conditions, bank’s knowledge and clear evidence, must be met to establish the fraud rule, which will be applied only if it appears in documents. The bank’s knowledge condition, the awareness of the fraud that the bank should have before the payment, is material to determine whether if the fraud rule will trigger in most of the English cases. However, if the bank is not aware of the fraud, they must honour the credit if the documents are compliant, meaning the paying bank is protected if the documents against which it made payment are tainted with fraud, even if it is not aware of the fraud. Moreover, it is not a bank’s responsibility to investigate allegations of fraud. Nonetheless, there are some reservations regarding the bank’s knowledge and clear evidence conditions, as explained above. In short, such an approach does not lead to fairness and justice for the applicant.

Originality/value: English courts focus more on evidence of the fraud rather than making unnecessary distinctions pertinent to the fraud exception scope. The absence of such evidence will not trigger the exception rule. Conversely, injunctions are not easily granted in England where the requirement for heavy evidence and proof of the bank’s knowledge will be obstacles. That is to say, banks are more protected in England simply because the courts want to uphold the integrity of the banking system when affirming the autonomy principle. In a case where the applicant becomes aware of the fraud, there is no other option for the applicant except to ask for an injunction from the court, which is not easy to gain under English courts. In addition, it is unclear how the court will prove that the bank is aware if there is fraud in the presented documents. In addition, the question arises as to whether the same strict standard will be required by both the applicant and the party who notified the fraud.

Keywords: Bank knowledge, Clear evidence, English law, Fraud exception rule, Letters of credit

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد