مقاله ترجمه شده مالیات بر نفت خام: یک گزینه تامین مالی برای کاهش تغییرات آب و هوایی؟

مشخصات محصول
قیمت:49000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۲۰

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۹  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۸   صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H550

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Energy Policy

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  مالیات بر نفت خام: یک گزینه تامین مالی برای کاهش تغییرات آب و هوایی؟

عنوان کامل انگلیسی:

Taxing crude oil: A financing alternative to mitigate climate change?

چکیده فارسی:

تا به امروز ، همانطور که تجربه صندوق آب و هوای سبز نشان می دهد ، مشارکت های جهانی منابع مالی کافی برای مقابله با تغییرات آب و هوای را فراهم نکرده است . براساس این واقعیت ، این مطالعه پتانسیل درآمد حاصل از مالیات بین المللی بر نفت خام را برای تأمین مالی برنامه های کاهش تغییرات آب و هوایی را ارزیابی می کند. برای این منظور ، یک مدل موازنه عمومی ، پویا برای اقتصاد جهانی با دو منطقه ارائه شده است. یک منطقه وارد کننده اصلی نفت است و دیگری صادر کننده است. در این مدل ، صادرات نفت مشمول مالیات دائمی به ازاء هر بشکه است. پیش بینی درآمد کوتاه مدت و بلند مدت به عنوان فرضیات دیگر ارائه می شود. برخی محاسبات نشان می دهد که منابع حاصل از اخذ مالیات ۵ دلار به ازاء هر بشکه در ۲۵٪ از مجموع صادرات نفت جهان ۱۸٫۴ میلیارد دلار در سال اولیه خواهد بود. برای اجرای چنین سیاستی در سطح بین المللی ، “باشگاه نفت و آب و هوا” پیشنهاد می شود ، که درآمد حاصل از مالیات نفت به تامین مالی برنامه های سازگار با محیط زیست اختصاص می یابد. مقاله شامل بحث در مورد چگونگی تطابق قوانین باشگاه با قوانین تجارت بین المللی است.

واژه‌های کلیدی: نفت خام ، تغییر آب و هوایی ، مالیات ، باشگاه های آب و هوا ، تامین مالی آب و هوای سبز

Abstract

To date, global cooperation has not provided enough funds to counter climate change, as evidenced by the Green Climate Fund experience. Based on this fact, this document evaluates the revenue potential of an international tax on crude oil to finance programs to mitigate climate change. For this purpose, a dynamic, general equilibrium model for the world economy with two regions is proposed. One region is a net importer of oil, while the other is an exporter. In the model, oil exports are subject to a permanent per-barrel tax. Short- and long-run revenue projections are offered under alternative assumptions. Some exercises suggest that the resources generated from a $5 per-barrel tax on 25% of world oil exports would amount to $18.4 billion dollars in the initial year. To implement such policy at the international level, an “Oil and Climate Club” is proposed, where revenues from oil taxation would be allocated to funding environment-friendly programs. The paper includes a discussion on how to make the club’s rules consistent with international trade laws.

Keywords: Crude oil ,Climate change, Taxes, Climate clubs, Green climate fund

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد