مقاله ترجمه شده مالیات بر دارایی مسکن، رشد اقتصادی و رفاه بین نسلی: مطالعه موردی چین

مشخصات محصول
قیمت:112000تومان
دسته بندی: ,

سال نشر: ۲۰۲۳

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۹ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۹  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H840

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   International Review of Economics and Finance

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۳ :  مالیات بر دارایی مسکن، رشد اقتصادی و رفاه بین نسلی: مطالعه موردی چین

عنوان کامل انگلیسی:

Housing property tax, economic growth, and intergenerational welfare: The case of China

چکیده فارسی:

این مقاله با یک مدل رشد درون‌زا از نسل‌های همپوشا، نشان می‌دهد که اعمال مالیات بر دارایی مسکن در چین انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی و نرخ رشد تولید را در بلندمدت افزایش می‌دهد و صرف نظر از درآمد حاصل از مالیات بر دارایی مسکن، این مالیات برای کاهش بدهی دولت، کاهش مالیات بر درآمد شخصی، یا مالیات بر عایدی سرمایه، یا برای افزایش هزینه های آموزشی دولت استفاده می شود. اصلاحات مالیاتی اثر بازتوزیع بین نسلی قوی دارد، یعنی رفاه نسل های آینده را افزایش می دهد اما رفاه نسل های فعلی را کاهش می دهد.

کلیدواژگان: مالیات بر دارایی مسکن، مدل نسل های همپوشا، رشد، رفاه بین نسلی

Abstract

In an endogenous growth model of overlapping generations, this paper shows that an introduction of a housing property tax in China increases physical and human capital accumulation and growth rate of output in the long run no matter the revenue from housing property tax is used for reducing government debt, personal income tax, or capital income tax, or for increasing government education expenditure. The tax reform has a strong inter-generations redistribution effect, i.e., it increases the welfare of future generations but reduces the welfare of current generations.

Keywords: Housing property tax, Overlapping generations model, Growth, Intergenerational welfare

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد