مقاله ترجمه شده مالکیت مدیریتی ، اندازه شرکت حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی

دسته بندی: -

قیمت: 36000 تومان

تعداد نمایش: 825 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۹

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۹ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۴۲   صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H558

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  مالکیت مدیریتی ، اندازه شرکت حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی: شواهد استرالیا

عنوان کامل انگلیسی:

Managerial ownership, audit firm size, and audit fees : Australian evidence

چکیده فارسی:

در این مطالعه به بررسی میزان ارتباط مالکیت مدیریتی با انتخاب حسابرس و ارزیابی شرکت حسابرسی از ریسک های کلی مشتری های حسابرسی می پردازیم. ما ارتباط بین مالکیت مدیریتی و اندازه شرکت حسابرسی و حق الزحمه های حسابرسی را در یک نمونه از شرکتهای بورسی استرالیا بین سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ بررسی می کنیم. ادبیات پیشین که به تحلیل روابط در محیط های ایالات متحده ، انگلستان و هنگ کنگ پرداخته است ، دریافتند که اهمیت و جهت رابطه وابسته به سطح مالکیت مدیریتی است. هنگامی که سطوح مالکیت مدیریتی با منافع سهامداران سازگار است (یعنی ، “همگرایی منافع”) ، رابطه بین مالکیت مدیریتی و اندازه شرکت حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی منفی است. برعکس ، هنگامی که سطوح مالکیت مدیریتی مغایر با منافع سهامداران باشد (یعنی “تثبیت جایگاه مدیران (ابقاء)”) ، رابطه مثبت است. نتایج ما تا حد زیادی با ادبیات پیشین تطابق دارد ، اما ما به طور ویژه سطح مالکیت را که در آن همگرایی منافع و تداخلات در بازار استرالیا رخ می دهد ، بررسی می کنیم.

واژه‌های کلیدی: مالکیت مدیریتی ، اندازه شرکت حسابرسی ، حق الزحمه حسابرسی ، فرضیه همگرایی منافع ، فرضیه تثبیت جایگاه مدیران  (ابقاء)

Abstract

We analyze the extent to which managerial ownership is associated with auditor selec-tion and the audit firm’s assessed overall risk of audit clients. We test the associationbetween managerial ownership and both audit firm size and audit fees in a sample ofAustralian-listed companies between 2005 and 2015. Prior literature analyzing the rela-tionships in US, UK, and Hong Kong settings found that the significance and direction ofthe relationship is related to the level of managerial ownership. When managerial owner-ship levels are compatible with shareholder interests (i.e., “convergence-of-interests”), therelationship between managerial ownership and audit firm size and audit fees is negative.Conversely, when managerial ownership levels are contrary to the interests of sharehold-ers (i.e., “entrenchment”), the relationship is positive. Our results are largely consistentwith prior literature, but we document more specifically the levels of ownership at whichconvergence-of-interests and entrenchment occur in the Australian market.

Keywords:Managerial ownership, Audit firm size, Audit fees , Convergence-of-interests hypothesis, Entrenchment hypothesis