مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده قیمت گذاری پویا در بازارهای بیمه خودروی کنترل شده با بیمه های ناهمگن

مشخصات محصول
قیمت:11000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه انگلیسی

تعداد صفحه ترجمه فارسی:۲۱صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول:M414

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده قیمت گذاری پویا در بازارهای بیمه خودروی کنترل شده با بیمه های ناهمگن: استراتژی های خوب در مقابل استراتژی های تند و زننده برای مشتریان

عنوان انگلیسی:

Dynamic pricing in regulated automobile insurance markets with heterogeneous insurers: Strategies nice versus nasty for customers

چکیده فارسی:

این مقاله پدیده ی بازار بیمه ی خودروی کشور را بررسی میکند جاییکه شرکت های بیمه استراتژی های قیمت گذاری متنوع در صنعت کنترل شده را اتخاذ میکنند که چنین اجازه ای را برای این انحرافات نمیدهد.  صنعت بیمه مشابه در یک مقام دولتی که قرمول ها را به صورت رسمی به خوبی عوامل درجه بندی شده قیمت گذاری میکند.  شرکت های بیمه عوامل مشترک دعوی که نشان دهنده ی پرونده های مدعی قبلی از صاحب های ریاست مثل ابزار قیمت گذاری صنعتی به بیشتر یا کمتر اتهامات مشتریان جدید و قدیمی استفاده میکنند.  هدف اینجا ضربه سوت شدید در شیوه های قیمت گذاری نیست که باعث نقض مقرارت شود بلکه جزئیات اجرای شیوه و نتایجشان را توصیف میکند.  نتایج نشان میدهد که سطح شرکت ها،  سیستم های آنها و اختلاف قیمت ها،  متفاوت از ضرایب ادعا شده ی فردی کنترل شده رخ میدهد.  براساس استراتژی قیمت گذاری منحصر به فرد در سطح شرکت،  این مقاله نشان میدهد که برخی از شرکت های بیمه برای مشتریان جدید رفتاری خوب و برای مشتریان قدیمی رفتار تند و زننده ای برای افزایش سهم در بازار دارند در حالیکه دیگر بیمه ها با همین رفتار تند و زننده با مشتریان قدیمی سود بالایی بدست اورده اند.  فرض این است که رفتار اول ممکن است در بازارها وجود داشته باشند که ممکن است بعضی از راهبردهای قیمت گذاری بنگاه ها را راهنمایی کند.

کلید واژه ها:استراتژی قیمت گذاری،بیمه خودرو،ضریب ادعا،قرارداد چند دوره ای،خوب،تند و زننده
مشتریان

  1. ۱. معرفی

مطالعات سنتی تشخیص میدهد که پراکندگی قیمت برای تولیدات همگن میتواند یک درآمد متعادل باشد که مصرف کنندگان نقش کلیدی در تصمیم گیری که بستگی به هزینه ی تحقیق دارد را بازی کنند.  (بردت و جاد ۱۹۸۳، کارلسون و ام سی آفی،  ۱۹۸۳; راب ۱۹۸۵) پراکندگی قیمت به صورت پیچیده ای منعکس میسازد هنگامیکه در بازار بیمه اعمال میشود،  جاییکه وضع خرید در زمان حال و چندیدن دوره از قراردادهای مشترک تکرار میشود.  (بارگر و همکاران ۱۹۸۹; دهبی وست ۱۹۸۶; شلینزگر و شلنبرگ ۱۹۹۱; سوگ ۲۰۰۲)  با این حال اگر دولت مقررات قیمت را تصویب کند،  پراکندگی قیمت برای انواع بیمه نامه های یکسان قرار است به صفر برسد.

این تحقیق پدیده را انالیز میکند که بر خلاف موارد بالاست علی رغم اختیارات دولت قاعده قیمت گذاری های رسمی را به خوبی همه ی رتبه بندی های شرکت تضمین میکند،  شرکت های بیمه استراتژی های قیمت های متنوع را در بازار بیمه ی خودرو اتخاذ میکند.  در چنین بازارهای منظمی،  مصرف کنندگان به صورت ذهنی به این باورند که روش های رتبه بندی برای همه ی شرکت های بیمه بدون هیچ تفاوتی در حق بیمه یکسان هستند که قرار است برای مصرف کنندگان خرید بیمه ی خودرو در بیمه ی خاص رخ بدهد.

بنابراین هزینه ی جستجو برای مشتری به صفر میرسد که مثل این می ماند برای پیشنهادات کمتر که ضروری نیستند به جستجو بپردازی.  با این حال،  همانطور که مقاله نشان میدهد،  شرکت های بیمه ممکن است بیشتر یا کمتر از مشتریان قدیمی یا جدید هزینه کنند که توسط یک عنصر کلیدی در قاعده ی رتبه بندی رسمی به صورت ضمنی تجدید نظر می شود که دعوی های پرونده جمع شود از دارنده های سیاست در سه سال گذشته را نشان میدهد.

براساس قاعده های قیمت گذاری رسمی و مقررات (جزئیات بعدی)،  همه چیز مساوی است،  کسانی که بیشتر در جمع آوری دوره ها مدعی بودند باید ضریب بالاتری از دریافت کرده و سال بعد حق بیمه بیشری را پرداخت کند.  با توجه به رقابت،  به خوبی استراتژی های قیمت گذاری،  شرکت های بیمه ممکن نیست براساس دعوی ضرایب شرکت بیمه تنظیم شود.  برای مثال شرکت های بیمه مسکن است با دارنده های سیاست به خوبی با افزایش حق بیمه در شرکت هایی با ضرایبی بالاتر از دارنده های سیاست رفتار کنند.  متناوباً شرکت های بیمه ممکن است با دارنده های سیاست به بدی توسط هزینه های بالاتر هم رفتار کنند مانند ندادن حق بیمه هنگامی که هیچ گونه مدعی در دوره های سیاست قبلی ثبت نیستند.

پایداری های مختلف از استراتژی های قیمت گذاری مختلف در یک بازار بیمه ی منظم منجر به یک راه یک طرفه اطلاعات عدم تقارن بین بیمه شده و شرکت های بیمه.  در این بازار به شدت مقرراتی،  شرکت های بیمه میتواند تاریخچه ی ادعای قبلی از هر فرد از وب سایت های اینترنتی مقتدر را بارگذاری کند در حالیکه مصرف کنندگان استراتژی های قیمت گذاری ضمنی از هر شرکت بیمه نمی شناسند.

این مقاله نشان می دهد که استراتژی های قیمت گذاری مختلف با اهداف شرکت های در ارتباط هستند که بر روی سود مقابل سهم های بازار تمرکز می کنند. براساس نتایج تجربی، این مقاله درباره ی منطق پشت یافته ها از لحاظ تئوری بازاریابی و قیمت گذاری توضیح می دهد. یکی از تئوری های استراتژی قیمت گذاری، اثرات اولیه ی رفتاری است (به عنوان مثال، نفوذ اثر موهبت رفتاری است، تالر، ۱۹۸۰)، متناسب با توضیحات است که مشتریان تمایل دارند بارها این برند تجاری را خرید کنند آنها بیشتر یک مارک را می خرند که محیط زیست خریدشان با استفاده از یک مارک مطلوب باشد (وودساید وآنکل، ۲۰۰۵) بنابراین، بعضی شرکت ها ممکن است استراتژی قیمت اولیه کمتری را اتخاد کنند که میتوانند احتمالاً مشتریان جدید را برای تلاش از تولیداتشان و افزایش و. . . .  و همچنین می توانند قیمت ها را بعد از اینکه مشتریان جدید برای خرید بار دوم یا در مدت زمان بعدی بر میگردند افزایش دهند.

علاوه بر این، استدلال “پردازش براساس حافظه”از نظریه مهر زدن  (اولین تجربه بودن در نظر گرفتن گزینه های جایگزینی)، بیشتر مشتریان بهترین تجربه ی خود را در اولین خریدشان به یاد می آورند. بااستفاده از نظریه بالا برای بازارهای بیمه خودرو، شرکت های بیمه حق بیمه ی خود را بدست آوردن رضایت مشتریان جدید کاهش می دهدند. با این حال، هنگامیکه بیمه قرار داد تجدید نظر می گیرد، بیمه گر ممکن است حق بیمه خود را کاهش ندهد که باید یک رانندگی خوب تبعیت کند (بدون ادعا)، هنگام ارائه یک چیزی مثل انعام یک عمل استاندارد در بازار بیمه است. نه با ارائه پاداشی که حق بیمه ی بالاتری را برای خریداران قدیمی نشان میدهد، شرکت های بیمه یک استراتژی هایی را نشان میدهند که ممکن است از بسیاری از خریداران قدیمی که نسبت به افزایش قیمت مشتاق نیستند انتظار می رود. به عبارت دیگر، شرکت های بیمه میتوانند سود اضافی از قرار دادهای بلند مدت حق بیمه برای کسب یارانه تلف شده از قرار داده های کوتاه مدت حق بیمه بدست آورند.

کوکاس و بوهلمن (۲۰۰۸) به چندین یافته ی تجربی درباره ی پازل های باقی مانده استراتژی های قیمت گذاری تأکید میکنند، به عنوان مثال دربازارهای یکسان، برخی از خررده فروشان کوچک تصمیم به تخفیفی عمیق کردند، در حالیکه دیگران از تجهیزات حساس با قسمت بالا خوددارری می کردند. نظریه ها و تحقیقاتی که همچنین استراتژی هایی را توضیح میدهند مفید هستند. مقاله ی حاضر نشان میدهد که تغییرات قیمت گذاری در مقابله با نیازهای مقررات در سراسر شرکت برای یک محصول ممکن در یک بازاربسیار منظم اتفاق می افتد و توضیحاتی برای وقوع آنها تهیه می کند. علاوه بر این، یافته های این مقاله ناتوانی های مصرف کنندگام برای قضاوت عادلانه از حق بیمه را برجسته میکند که به یافته هایی از شپیرا و وونزیا (۲۰۰۸) شبیه هستند که در آن آماتورها (در مقابل حرفه ای ها) به خرید بیشتر بیمه متمایل هستند (مالیات پایین) منجر به عدم توانایی انتخاب یک معامله بهتر می شود

و مطالعات قبلی ارتباطاتی را از اندازه ی شرکت به صورت نسبی برای مشتریان با نرخ بها وسود توصیف می کند.  (ام سی گاهان ولگاوات، ۱۹۹۴) یافته های مطالعات امروز دیدگاه های جایگزین تهیه می کنند. علاوه بر سهم بازار، سیاست های قیمت گذاری مختلف (خوب در مقابل بد)  در توانایی برای جذب مشتریان وافزایش سود متفاوت هستند.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد