مقاله ترجمه شده : ما در مورد قیمت نفت و بازده سهام چه می دانیم؟

دسته بندی: -

قیمت: 28000 تومان

تعداد نمایش: 341 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحه انگلیسی:  ۹

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۳  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H352

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  ما در مورد قیمت نفت و بازده سهام چه می دانیم؟

عنوان انگلیسی:

What do we know about oil prices and stock returns?

چکیده فارسی:

این مقاله به  بررسی تحقیقات مرتبط با چگونگی تاثیرات قیمت نفت بر قیمت سهام می پردازد. در طی دو دهه گذشته، چنین تحقیقاتی در حال افزایش بوده است که نشان می دهد که بررسی سهام  وقت گیر است. حجم وسیعی از تحقیقات صورت گرفته در مورد تعامل بین بازارهای نفت و بازار سهام   بوده است به این معنی است که ما به دنبال یافته های کلیدی از ادبیات بازار نفت و سهام نبوده ایم. خطر موجود در صورت عدم ارزیابی بازار سهام این است که ما حجم زیادی از مطالعات را در مورد چگونگی تعاملات نفت با بازده سهام ایجاد می کنیم بدون آن که هیچ تاثیری واقعی بر این موضوع داشته باشیم. این مقاله در پی پاسخی به این نگرانی است. این مقاله نشان دهنده موضوعات کلیدی، یافته های اصلی و نشان دهنده چالش های کلیدی نیز می باشد و پیشنهاد می نماید که بایستی برنامه ای برای تحقیقات آتی روی تعاملات بین قیمت های نفت و بازده سهام و بصورت کلی تر قیمت های نفت و بخش مالی صورت گیرد.

کلمات کلیدی: بازار نفت, بازده های سهام, بررسی ادبیاتی

Abstract

This paper is a survey of research on how oil prices affect stock returns. In the last couple of decades there has been an upsurge in such research, suggesting that a stock take is timely. The sheer volume of research on the interaction between oil markets and stock markets has meant that we have lost track of the key findings from the literature. The danger, in the absence of a stock take, is that we will produce a large volume of studies on how oil prices interact with stock returns without them having any real impact on the profession. This paper is a response to this concern. It highlights the key themes researched, main findings and, equally importantly, identifies key challenges and suggests an agenda for future research on the interaction between oil prices and stock returns and oil prices and the financial sector more generally.

Keywords Oil market,Stock returns,Literature survey