مقاله انگلیسی ترجمه شده مجوز فناوری استراتژیک در یک زنجیره تامین

دسته بندی:

قیمت: 29000 تومان

تعداد نمایش: 378 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۴

تعداد صفحات ترجمه فارسی: ۴۷ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M720

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۸ :  مجوز فناوری استراتژیک در یک زنجیره تامین

عنوان انگلیسی:

Strategic technology licensing in a supply chain

چکیده فارسی

این مقاله به سرمایه گذاری تحقیق و توسعه و صدور مجوز فناوری در زنجیره تامین به شکل تولیدکننده تجهیزات اصلی (OEM)و ایجادکننده قرارداد (CM) می پردازد. تحقیق و توسعه توسط توافق آن دو(OEM، CM)  بر سر پرداخت سهم هزینه  انجام می شود. در مرحله تحقیق و توسعه ما فرض می کنیم که در مورد عملکرد فناوری توسعه داده شده و بازار، عدم قطعیت وجود دارد. این عدم قطعیت، در مرحله فروش برطرف می شود؛ چرا که اطلاعات مربوط به اولویت های مصرف¬کننده در این مرحله قابل دسترس است. به علاوه، OEM می تواند فناوری را به شخص ثالث واگذار کرده و درآمد را با CM تقسیم کند. ما تعرفه ی  قیمت گذاری و استراتژی صدور مجوز را در دو سناریو مشخص می¬کنیم؛ یعنی تصمیم گیری برای صدور مجوز پیش یا پس از آن که ابهامات برطرف شدند ایجاد می شود. مقایسه ای از دو تعرفه نشان می دهد که OEM بین ایجاد تصمیم صدور مجوز در اولین یا دومین مرحله در بیشتر موارد متفاوت است. اما هنگامی که پتانسیل بازار، شدت رقابت، میزان وفاداری و سهم درآمد متوسط باشند منطقه کوچکی در فضای پارامتر وجود دارد که OEM ترجیح می دهد تصمیم صدور مجوز را در مرحله ۲ انجام دهد. جالب است که ما آن را برای منطقه بزرگی از فضای پارامتر به دست می آوریم، دو شریک در زمینه مجوز اولویت های یکسانی دارند. همچنین دریافتیم که توزیع احتمال متفاوت از کارایی فناوری احتمالی منجر به راهبردهای مجوز مختلفی می شود.

کلمات کلیدی: مدیریت زنجیره تامین، تحقیق و توسعه شرکتی، صدور مجوز فناوری

Abstract

This paper deals with R&D investment and technology licensing in a supply chain formed of an original equipment manufacturer (OEM) and a contract manufacturer (CM). The R&D is conducted by the CM and the OEM agrees to pay a share of the cost. At the R&D stage, we assume that there are some uncertainties both in terms of performance of the developed technology and market uncertainties. These uncertainties are resolved in the sales stage, as technology matures and information about consumers’ preferences become available. Further, the OEM can license the technology to a third party and share the revenues with the CM. We characterize equilibrium pricing and licensing strategies in two scenarios, namely, the licensing decision is made before or after the uncertainties are resolved. A comparison of the two equilibria indicates that the OEM is indifferent between making the licensing decision in the first or the second stage in most cases. But when the market potential, competition intensity, royalty rate and revenue sharing rate are moderate, there exists a small region in the parameter space where the OEM prefers to make the licensing decision in Stage 2. Interestingly, we obtain that for a large region of the parameter space, the two partners have the same preferences in terms of licensing. It is also found that different probability distribution of stochastic technology efficiency results in different licensing strategies.

Keywords: Supply chain management,Cooperative R&D,Technology licensing