مقاله ترجمه شده :مطالعه تاثیر فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی بر ارزش ویژه برند و پاسخ مشتری

مشخصات محصول
قیمت:22000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحه انگلیسی:  ۶

تعداد صفحه ی انگلیسی : ۱۵ صفحه فایل WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M673

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۱۸ :  مطالعه تاثیر فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی بر ارزش ویژه برند و پاسخ مشتری در صنعت خطوط هوایی

عنوان انگلیسی:

A study on the effects of social media marketing activities on brand equity and customer response in the airline indust

چکیده فارسی:

این مطالعه تاثیر فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی (SMMA ها) را بر ارزش گذاری برند و پاسخ مشتری در صنعت هواپیمایی تحلیل می کند. در مجموع ۳۰۲ مسافر با استفاده از رسانه های اجتماعی مدیریت شده توسط شرکت های هواپیمایی مورد بررسی قرار گرفتند و داده های جمع آوری شده با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که مرسوم بودن مهمترین بخش SMMA است و SMMA های هواپیمایی تأثیر معنی داری بر آگاهی برند و نام تجاری دارند. علاوه بر این، نتایج نشان داد که آگاهی از برند بطور قابل توجهی بر تعهد تأثیر می گذارد و این تصویر برند بطور قابل ملاحظه ای بر روی کلمه ی آنلاین و تعهد تاثیر می گذارد. انتظار می رود که نتایج این مطالعه به عنوان داده های اساسی در توسعه استراتژی های SMMA هواپیمایی، به ویژه با بررسی اهمیت نسبی هر مولفه SMMA و تحلیل اثرات SMMA ها، مورد استفاده قرار گیرد.

کلید واژه ها: فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی (SMMAs)،ارزش ویژه برند،آگاهی برند،تصویر نام تجاری،پاسخ مشتری،e-WOM،تعهد

مقدمه

در جهان امروز ما، چندین میلیارد نفر در زمانی واقعی به یکدیگر مرتبط هستند. رسانه ی اجتماعی، روش های سنتی یافتن اطلاعات و موارد خرید را منسوخ می کند و  توالی اقتصادی و اجتماعی جدیدی ایجاد می شوند. رسانه ی اجتماعی، راحت تر بوده و دارای اهمیت بیشتری است و موجب می شود تا بسیاری از شرکت ها از آن در ترویج و ارتقای بیرونی، بازاریابی، مدیریت مشتری و به عنوان کانال درونی برای ارتباط با کارمندان استفاده کنند. بازاریابی مبتنی بر رسانه ی اجتماعی، به این دلیل توجه زیادی به خود جلب کرده است که نرخ تبلیغات برای رسانه های اجتماعی حدود۵۵درصد بیشتر از تبلیغات معمولی است، در حالی که گزارش سال۲۰۱۳ بیان می کند که رسانه ی اجتماعی بر ۹۰ درصد خریدها تاثیر می گذارد. این روندها در صنعت خطوط هوایی نیز مشاهده شدند که جایی که Qatar Airways بیش از ۲میلیون لایک در فیس بوک کسب کرد. در کره ی جنوبی، خطوط هوایی کره ای بیش از ۰٫۷ و ۰٫۵۴ و ۰٫۳۸ میلیون لایک دریافت کرده اند، این تعداد هوادار و طرفدار نسبت به خطوط هوایی جهان کم است اما تعداد ان ها رو به افزایش است. مسافرانی که از رسانه ی اجتماعی خطوط هوایی استفاده می کنند، به طور مستمر افزایش می یابند و نسبت و اهمیت رسانه ی اجتماعی در فعالیت های بازاریابی در صنعت خطوط هوایی نیز به صورت قابل توجهی افزایش می یابد.

Abstract

This study analyzes the effects of social media marketing activities (SMMAs) on brand equity and customer response in the airline industry. A survey was conducted with a total of 302 passengers who used social media managed by airlines, and the collected data were analyzed via structural equation modeling. The results showed that trendiness was the most important SMMA component, and airline SMMAs had significant effects on brand awareness and brand image. In addition, the results demonstrated that brand awareness significantly affected commitment and that brand image significantly affected online word-of-mouth and commitment. It is expected that the results of this study may be used as fundamental data in the development of airline SMMA strategies, particularly by investigating the relative importance of each SMMA component and analyzing the effects of SMMAs.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد