مقاله ترجمه شده : بررسی غیر تهاجمی فشار درون جمجمه ای برای مننژیت کریپتوکوکسی مربتط با HIV

مشخصات محصول
قیمت:15000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۷

تعداد صفحه انگلیسی:  ۵

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۸  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: P2

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  بررسی غیر تهاجمی فشار درون جمجمه ای برای مننژیت کریپتوکوکسی مربتط با HIV

عنوان انگلیسی:

Noninvasive intracranial pressure monitoring for HIV-associated cryptococcal meningitis

چکیده فارسی:

مرگ و میر و عوارض جانبی نورولوژیکی حاصل از مننژیت کریپتوکوکسی مرتبط با HIV (HIV-CM) به سبب پیچیدگی ها و سختی های فشار درون جمجمه ای افزایش یافته (ICP) بالا باقی می ماند. فشار بازشونده ی بالای مایع مغزی نخاعی (CSF) در بیش از % بیماران HIV-CM رخ میدهد. سوراخ کردن ناحیه ی کمری تکرار شده همراه با زهکشی CSF و زهکشی خارجی ناحیه ی کمری ممکن است برای مدیریت این بیماران نیاز باشد. معمولاً درجه ی بالایی از عدم قطعیت موجود است و اساس تصمیمات بالینی مرتبط با افزایش فشار ICP متمایل به یافته های بالینی (سردرد، تهوع و استفراغ)، امتیاز پایین مقیاس کمای Glasgow، و/یا فوندوسکوپی ادم مردمک چشم می باشد. افت نورولوژیکی قابل توجه میتواند زمانی رخ دهد که فشار های CSF به میزان ناکافی افزایش یافته باشد. استراتژی های درمانی متنوعی برای مشخص کردن افزایش فشار درون جمجمه ای در این شرایط توضیح داده شده است، شامل: مدیریت پزشکی، سوراخ کردن ناحیه ی کمر به صورت سریالی و متوالی، تعیین سطح زهکشی شکمی و کمری خارجی، و همچنین شانت شکمی و کمری. هدف این مطالعه این است که نقش بررسی فشار درون جمجمه ای غیر تهاجمی را (ICP-N) در بیماران HIV-CM شدید را ارزیابی کند.

کلمه های کلیدی: بیماری های مغزی؛ افزایش فشار درون جمجمه ای ، عفونت های فرصت طلب مرتبط با AIDS؛ کریپتوکوکوس نئوفورمنس؛ بررسی و ارزیابی

Abstract

Mortality and adverse neurologic sequelae from HIV-associated cryptococcal meningitis (HIV-CM) remains high due to raised intracranial pressure (ICP) complications. Cerebrospinal fluid (CSF) high opening pressure occurs in more than 50% of HIV-CM patients. Repeated lumbar puncture with CSF drainage and external lumbar drainage might be required in the management of these patients. Usually, there is a high grade of uncertainty and the basis for clinical decisions regarding ICP hypertension tends to be from clinical findings (headache, nausea and vomiting), a low Glasgow coma scale score, and/or fundoscopic papilledema. Significant neurological decline can occur if elevated CSF pressures are inadequately managed. Various treatment strategies to address intracranial hypertension in this setting have been described, including: medical management, serial lumbar punctures, external lumbar and ventricular drain placement, and either ventricular or lumbar shunting. This study aims to evaluate the role of a non-invasive intracranial pressure (ICP-NI) monitoring in a critically ill HIV-CM patient.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد