مقاله ترجمه شده : خونریزی های کوچک مغزی  و بی نظمی های فشار خون در بیماری پارکینسون

دسته بندی:

قیمت: 27000 تومان

تعداد نمایش: 543 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحه انگلیسی:  ۷

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۵ صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: P10

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  خونریزی های کوچک مغزی  و بی نظمی های فشار خون در بیماری پارکینسون

عنوان انگلیسی:

Cerebral microbleeds and blood pressure abnormalities in Parkinson’s disease

چکیده فارسی:

بی نظمی های فشار خون در بیمارانی با بیماری پارکینسون مشاهده شده (PD)، و با بیماری های مغزی عروقی مثل فشار خون بالای جسم سفید و آترواسکلروزیس کاروتید در ارتباط است. ما رابطه ی بین بی نظمی های فشار خون و خونریزی های کوچک مغزی (CMBs)، مارکری از بیماری عروق کوچک مغزی، در ۱۲۸ بیمار با PD را بررسی کردیم. ما فشار خون در حالت خوابیده و فشار خون وضعیتی را بررسی کرده و از بررسی فشار خون گردشی ۲۴ ساعته برای ارزیابی حضور یا عدم حضور افت فشار وضعیتی ( OH)، افزایش فشار در حالت خوابیده ( SH)، افزایش فشار خون شبانه ( NH)، و فقدان شیب های فشار خون شبانه (عدم غوطه وری)  استفاده میکنیم. CMBs در ۱۳ بیمار یافت میشود (۱۰٫۲%)، و عدد متوسط CMBs 1 بود (محدوده: ۱ تا ۱۰). ۶ نفر از این بیماران CMBs عمیق یا زیرتنتوریوم داشتند، ۶ نفر مؤکداً CMBs آویزدار و لوبار داشتند، و یکی از آنها CMBs مخلوط داشت. آنالیز رگرسیون خطی نشان داده است که حضور OH و SH مستقلاً با تعداد بیشتری از CMBs در نواحی عمیق و زیرتنتوریوم ، مستقل از سن، جنس، ریسک فاکتور های قلبی عروقی، و افزایش فشار خون جسم سفید در ارتباط است. NH و غیر غوطه وری با CMBs در نواحی عمیق و زیر تنتوریوم در ارتباط است، و هیچ ارتباطی بین فشار خون و CMBs در واحی لبی وجود ندارد. نتایج ما نشان میدهد که حضور هر دو OH و SH ممکن است با CMBs عمیق یا زیرتنتوریوم در بیماران با PD مرتبط باشد.

کلمات کلیدی: اختلال در عملکرد ارادی و خودمختار، خونریزی های کوچک مغزی، افت فشار وضعیتی، بیماری پارکینسون، افزایش فشار در وضعیت خوابیده

Abstract

Blood pressure abnormalities are frequently observed in patients with Parkinson’s disease (PD), and are associated with cerebrovascular diseases such as white matter hyperintensities and carotid atherosclerosis. We assessed the relationship between blood pressure abnormalities and cerebral microbleeds (CMBs), a marker of cerebral small vessel disease, in 128 patients with PD. We examined supine and orthostatic blood pressures and used 24-hour ambulatory blood pressure monitoring to assess the presence or absence of orthostatic hypotension (OH), supine hypertension (SH), nocturnal hypertension (NH), and loss of nocturnal blood pressure dips (non-dipping). CMBs were found in 13 (10.2%) patients, and the median number of CMBs was 1 (range: 1 to 10). Six of these patients had deep or infratentorial CMBs, six had strictly lobar CMBs, and one had mixed CMBs. Linear regression analysis indicated that presence of both OH and SH was independently associated with greater numbers of CMBs in deep or infratentorial regions, independent of age, sex, cardiovascular risk factors, and white matter hyperintensities. NH and non-dipping were not associated with CMBs in deep or infratentorial regions, and there was no association between blood pressure and CMBs in lobar regions. Our results suggest that the presence of both OH and SH may be related to deep or infratentorial CMBs in patients with PD.

Keywords: Autonomic dysfunction; Cerebral microbleeds; Orthostatic hypotension; Parkinson’s disease; Supine hypertension