مقاله ترجمه شده فساد در سطح کشور و انتخاب حسابداری: سرمایه گذاری  در تحقیق و توسعه تحت IFRS

مشخصات محصول
قیمت:39000تومان
دسته بندی: ,

سال نشر: ۲۰۱۹

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۵  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۵۱ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H445

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   The British Accounting Review

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  فساد در سطح کشور و انتخاب حسابداری: سرمایه گذاری  در تحقیق و توسعه تحت IFRS

عنوان کامل انگلیسی:

Country-level corruption and accounting choice: Research & development capitalization under IFRS

چکیده فارسی:

استاندارد ۳۸ حسابداری بین المللی دارایی های نامشهود بیان می کند که اگر شرایط خاص مشخص شده در استاندارد برآورده شود هزینه های توسعه باید سرمایه گذاری شوند. با این وجود، این مورد، نیاز به  تصمیم گیری مدیریتی دارد و از این رو ممکن است به فرصت طلبی منجر شود. فساد یک ویژگی  حکومتِ غیر رسمی ِنفوذپذیر است که در رفتارهای شرکت ها نفوذ می کند  و سوء رفتارهای سازمانی را تحت تأثیر قرار می دهد. ما گمان می کنیم محیطی با فساد زیاد،  مدیریت را در توجیه مَجموع معیارهای سرمایه گذاری دارایی هایی که باید هزینه شوند (کامل یا بخشی)، تسهیل می کند. این دارایی های سرمایه ای مزایای اقتصادی آتی را که از طریق به رسمیت شناختن آنها به طور ضمنی انتقال می یابد ایجاد نخواهد کرد. با این حال، این به رسمیت شناختن، سیگنال های بازاری  مثبت (حتی تحریف شده) را برای درآمد های آینده ارسال می کند و درآمد گزارش شده در سال جاری را افزایش می دهد. ما دریافتیم که بین فساد در سطح کشور و میزان هزینه های توسعه که در یک سال معین سرمایه گذاری شده است، رابطه مثبت وجود دارد. علاوه بر این، بالاتر از سطح فساد کشور، سهم هزینه های توسعه ای سرمایه گذاری شده  در یک سال معین نسبت به سودآوری آینده پایین تر است. در نهایت، این ارتباط توسط سطوح بین المللی سازی شرکت ها تعدیل می شود.

کلید واژه ها: تحقیق و توسعه، IFRS، فساد، انتخاب حسابداری، عملکرد آینده، بین المللی سازی

Abstract

International Accounting Standard 38 Intangible Assets mandates that development costs must be capitalized if certain conditions specified in the standard are met. However, this requires managerial judgement and hence may be subject to opportunism. Corruption is a permeable informal country characteristic that penetrates firms’ behaviour, influencing corporate misconduct. We conjecture that an environment with high corruption facilitates management in their justification of meeting the capitalization criteria of assets that should have been expensed, either partly or entirely. These capitalized assets will not generate the future economic benefits implicitly conveyed by their recognition. This recognition, however, sends positive (albeit distorted) market signals for future earnings and increases current year reported earnings. We find that there is a positive relation between country-level corruption and the amount of development costs capitalized in a given year. Moreover, the higher the levels of country corruption, the lower the contribution of capitalized development costs in a given year to future profitability. Finally, this association is moderated by companies’ levels of internationalization.

Keywords: R&D,IFRS,Corruption,Accounting choice,Future performance, Internationalization

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد