مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده:بررسی نقش واسطه رفتار شهروندی سازمانی بین فرهنگ یادگیری سازمانی و تسهیم دانش

دسته بندی:

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 790 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه انگلیسی:  ۵

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۹  صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول: M256

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده :  بررسی نقش واسطه رفتار شهروندی سازمانی بین  فرهنگ یادگیری سازمانی و تسهیم دانش

عنوان انگلیسی:

Investigating the Mediating Role of Organizational Citizenship Behavior Between Organizational Learning Culture and Knowledge Sharing

چکیده فارسی:

پیشینه های فرهنگی (فرهنگ یادگیری سازمانی) و رفتاری (رفتارهای شهروندی سازمانی)  تسهیم دانش در این تحقیق مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. اطلاعات از ۴۰۲ کارمند در مالزی گرفته شد. مدل معادله ساختاری تایید می کند که OLC، ارتباط مثبتی با OCB و تسهیم دانش داشته است. همچنین معلوم شد که OCB، نقش واسطه را بین OLC و تسهیم دانش ایفا می کند.

کلید واژه: OLC، OCB، تسهیم دانش، تاثیر میانجی گری، OLC

مقدمه

مدیریت دانش، منبع اصلی عرصه رقابتی در سازمان ها به شمار می آید[۱]. در دو دهه اخیر، تسهیم دانش بر اساس این فرضیه که تبدیل دانش شخصی یک فرد به دانش سازمانی تا زمانی که این دانش بین دیگران به اشتراک گذاشته نشود، امری دشوار است، توجه بیشتری را به خود معطوف ساخته است.

در یکی از بررسی ها[۲] توضیح داده شده که تسهیم دانش، انباشتگی سرمایه اجتماعی برای یک سازمان است، در صورتی که در آنجا سرمایه اجتماعی کافی وجود داشته باشد. و از این رو دانشی را که یک فرد دارد بتواند به طور مفید و موثر در سازمان به اشتراک گذاشته شود. اما تمایل اعضا برای در اختیار گذاشتن دانش و آگاهیشان با دیگر اعضای سازمان بر اساس ساختار سازمانی و روابط اجتماعی در سازمان می باشد[۳]. بر اساس[۴]، سرمایه اجتماعی جمع شده، رد و بدل کردن دانش یک عضو را به عضو دیگر در درون سازمان با فراهم کردن زمینه ای برای دسترسی آنها به دانش، پیش بینی ارزش دانش، انگیزه ی مبادله ی دانش و قابلیت ترکیبی سازمان، آسان می سازد. تحقیق دیگر توسط[۵] ثابت می کند که سرمایه اجتماعی به ایجاد مکانیسم یا مجموعه ای از اصول سازمان یافته که از طریق آن دانش یک فرد با یک زبان مشترک به فرد یا گروه دیگر قابل دسترس است، کمک می کند. سرمای اجتماعی به افزایش کارایی عملکرد گیرنده ها و منابع کمک می کند. در نتیجه، احتمال رفتار فرصت طلبانه، نیاز به فرآیندهای تنظیم کننده ی پر هزینه و هزین ی معاملات کاهش می یابد[۵].