مقاله ترجمه شده : فرهنگ سازمانی و یک محیط کار ایمن و آگاهانه

دسته بندی:

قیمت: 17000 تومان

تعداد نمایش: 585 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۷

تعداد صفحه انگلیسی:  ۸

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۸ صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M744

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  فرهنگ سازمانی و یک محیط کار ایمن و آگاهانه : نقش میانجی رضایت ارتباطی کارکنان

عنوان انگلیسی:

Organizational culture and a safety-conscious work environment: The mediating role of employee communication satisfaction

چکیده فارسی:

 یک محیط کار ایمن و آگاهانه به سازمان هایی با اعتبار بالا امکان می دهد تا نسبت به ایمنی سازمان فعال بوده و کارکنان را قادر می سازد تا به راحتی و بدون ترس  از انتقامجویی هر نگرانی را گزارش دهند. اخیرا تحقیقات کمی در مورد محیط کاری ایمن آگاهانه انجام شده است. روش: مدلسازی معادلات ساختاری برای آزمون نقش میانجی رضایتمندی ارتباطی کارکنان در رابطه بین فرهنگ سازمانی و محیط کاری ایمن آگاهانه در چندین نیروگاه  هسته ایی اعمال شده است. نتایج: رضایت ارتباطی کارکنان تا حدودی باعث ایجاد روابط مثبت میان یک فرهنگ سازمانی و یک محیط کار ایمنِ آگاهانه می شود. بحث: فرهنگ سازمانی که در آن همکاری، روابط حمایتی، رشد فردی و عملکرد موفق، تشویق می شود، ایجاد یک محیط کار ایمن آگاهانه را تسهیل می کند. این تاثیر تا حدی با افزایش رضایتمندی ارتباطی کارکنان ارتباط دارد.  کاربرد عملی: فرهنگ های سازمانی باید در سازمان ها تشویق شوند. علاوه براین، مدیران باید سیاست ها و شیوه های ارتباطی را تقویت کنند که از محیط کار ایمن آگاهانه حمایت می کنند.

Abstract

Introduction: A safety-conscious work environment allows high-reliability organizations to be proactive regarding safety and enables employees to feel free to report any concern without fear of retaliation. Currently, research on the antecedents to safety-conscious work environments is scarce. Method: Structural equation modeling was applied to test the mediating role of employee communication satisfaction in the relationship between constructive culture and a safety-conscious work environment in several nuclear power plants. Results: Employee communication satisfaction partially mediated the positive relationships between a constructive culture and a safety-conscious work environment. Conclusions: Constructive cultures in which cooperation, supportive relationships, individual growth and high performance are encouraged facilitate the establishment of a safety-conscious work environment. This influence is partially explained by increased employee communication satisfaction. Practical application: Constructive cultures should be encouraged within organizations. In addition, managers should promote communication policies and practices that support a safety-conscious work environment.