مقاله ترجمه شده تأثیر فرهنگ سازمانی و عملکرد رهبری بر رضایت شغلی متخصصان روابط عمومی: بررسی اثرات میانجی توام مشارکت و اعتماد

دسته بندی: -

قیمت: 27000 تومان

تعداد نمایش: 76 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۹

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۲ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۷  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M945

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  تأثیر فرهنگ سازمانی و عملکرد رهبری بر رضایت شغلی متخصصان روابط عمومی: بررسی اثرات میانجی توام مشارکت و اعتماد

عنوان کامل انگلیسی:

The impact of organizational culture and leadership performance on PR professionals’ job satisfaction: Testing the joint mediating effects of engagement and trust

چکیده فارسی:

این مطالعه به بررسی تأثیر عوامل مهم سازمانی (فرهنگ سازمانی و عملکرد برتر رهبری) بر رضایت شغلی متخصصان روابط عمومی ،با تمرکز بر بررسی اثرات میانجی توام ، مشارکت کاری و اعتماد ایجاد شده، می پردازد. یک نظرسنجی ملی آنلاین از ۸۳۸ متخصص روابط عمومی که در سازمانهای مختلفی کار می کنند ، به عنوان داده های تجربی برای بررسی روابط در یک مدل مفهومی پیشنهادی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج، اثر معنادار فرهنگ سازمانی و عملکرد رهبر را بر مشارکت کاری ،اعتماد و رضایت شغلی متخصصان روابط عمومی را تأیید کند. مهمتر از همه ، نتایج حاکی از معنادار بودن اثرات میانجی توام مشارکت و اعتماد بر رضایت شغلی متخصصان ، هنگامی که فرهنگ سازمانی حمایتی و عملکرد عالی رهبر حاصل شده است، می باشد. این مطالعه با مفاهیم پژوهشی و عملی به پایان می رسد.

واژه‌های کلیدی: رهبری ، روابط عمومی ، فرهنگ سازمانی ، مشارکت شغلی ، اعتماد در سازمان ، رضایت شغلی ، اثربخشی رهبری

Abstract

The study examines the impact of critical organizational factors (organizational culture and excellent leader performance) on public relations professionals’ overall job satisfaction by focusing on testing the joint mediating effects work engagement and trust could generate. A national online survey of 838 public relations professionals working in a variety of organizations was used as the empirical data to test the relationships in a proposed conceptual model. Results confirmed the strong impact organizational culture and leader performance could have on public relations professionals’ work engagement, trust, and job satisfaction. More importantly, results revealed the significant joint mediating effects of engagement and trust on professionals’ job satisfaction, when supportive organizational culture and excellent leader performance were achieved. The study concludes with research and practical implications.

Keywords: Leadership, Public relations, Organizational culture, Work engagement, Trust in organization, Job satisfaction, Leadership effectiveness