مقاله ترجمه شده : تأثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد کارکنان

دسته بندی:

قیمت: 32000 تومان

تعداد نمایش: 442 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۶

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۶  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول: M760

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  تأثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد کارکنان

عنوان انگلیسی:

The Influence of Corporate Culture on Employee Commitment

چکیده فارسی:

در این مقاله، تأثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد کارکنان بررسی شده است. این مطالعه بر اساس نظرسنجی از ۲۸۹ کارمند، مدیران و رهبران شرکت ها در هانوی و شهر وین ویتنام است. ما از آلفای کرونباخ و EFA برای ارزیابی های اولیه استفاده کردیم، CFA برای آزمایش اینکه آیا داده های واقعی مطابق مدل اندازه گیری فرض شده هستند و SEM برای بررسی مدل نظری است. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS 23 و AMOS 23 برای ارزیابی مناسب بودن مدل تحقیق،  آزمون روابط و ارزیابی قابلیت اطمینان و اعتبار مقیاس های اندازه گیری و برای ارزیابی تأثیر فرهنگ سازمانی بر تمامی جنبه های تعهد کارکنان: تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و تعهد مداوم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که مدل ما تطابق بسیار خوبی با داده ها دارد.

مقدمه

برای کارآمد بودن، یک شرکت علاوه بر سرمایه، کارکنان، تکنولوژی و مهارت های مدیریتی باید یک فرهنگ سازمانی مناسب وجود داشته باشد، فرهنگی که رضایت کارکنان  و تمایل کارکنان برای موفقیت شرکت را تضمین کند. مطالعات بسیاری نشان می دهد که فرهنگ سازمانی تأثیر قابل توجهی در تعهد کارکنان و در نتیجه بر موفقیت شرکت دارد….

Abstract

In this paper, we study the influence of corporate culture on employee commitment. This study is based on a survey of 289 employees, managers, and company leaders in Hanoi and Vinh City, Vietnam. We used Cronbach’s alpha and EFA for preliminary assessments, CFA for testing whether the actual data fit a hypothesized measurement model, and SEM for checking the theoretical model. The collected data have been analyzed with SPSS 23 and AMOS 23 to assess the suitability of the research model, to test the relationships, and to assess the reliability and validity of measurement scales for evaluating the influence of the corporate culture on all aspects of employee commitment: affective commitment, normative commitment, and continuance commitment. The results show that our model is in very good accordance with the data.