مقاله ترجمه شده بررسی آمادگی ویژگی های فرهنگ سازمانی برای اجرای TQM

دسته بندی: -

قیمت: 31000 تومان

تعداد نمایش: 292 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۹

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۸ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۸  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M953

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  بررسی آمادگی ویژگی های فرهنگ سازمانی برای اجرای TQM

عنوان کامل انگلیسی:

Testing the readiness of an organisational culture profile to a TQM implementation

چکیده فارسی:

هدف – هدف از این مقاله ، استفاده از یک مدل نظری موجود از فرهنگ سازمانی بسترسازی شده برای مدیریت کیفیت جامع (TQM) به عنوان ابزاری برای ارزیابی آمادگی برای اجرای TQM در محیط کار می باشد. این “مدل آمیخته” ترکیبی است که ویژگی های فرهنگ سازمانی و مشارکت نسبی آنها را به عنوان شاخص هایی برای اجرای مؤثر TQM در نظر می گیرد.

طراحی / روش شناسی / رویکرد – برای بررسی مدل نظری ، پرسشنامه ای طراحی شد و بین یک جامعه نمونه در یک مرکز تولید واقع در اروپای مرکزی در سازمان X توزیع شد.

یافته ها – مشخصه ای از سازمان استخراج شده است که نقاط قوت و ضعف سازمان در رابطه با ویژگی های فرهنگی مدل نظری را نشان می دهد.

محدودیت ها / مفاهیم تحقیق – جامعه پژوهش فقط از کارمندان مدیریتی و سرپرستی تشکیل شده است و بنابراین نمای جزئی از سازمان X را ارائه می دهد.

مفاهیم عملی – برای متخصصان ، به ویژه افرادی که در مدیریت کیفیت تخصص دارند ، مفاهیم عملی این تحقیق دو بخش است: اول ، بینشی از جنبه های فرهنگ سازمانی و اجرای TQM ارائه می دهد. و دوم ، نشان می دهد که چگونه می توان چارچوب نظری را در محیط کار برای ارزیابی آمادگی لازم برای اجرای TQM به کار گرفت .

ابتکار / ارزش – این تحقیق با استفاده از یک مدل نظری جدید در زمینه ارزیابی آمادگی برای اجرای TQM به ادبیات کمک می کند.

واژه‌های کلیدی: مدیریت کیفیت جامع ، فرهنگ سازمانی ، مدیریت کیفیت

Abstract

Purpose – The purpose of this paper is to apply an existing theoretical model of organisational culture contextualised for total quality management (TQM) as a means of assessing the readiness for implementing TQM in the workplace. The “Amalgamated Model” is a hybrid that encapsulates organisational culture traits and their relative contribution as indictors of effective TQM implementation.

Design/methodology/approach – A questionnaire that would test the theoretical model was devised and administered to a sample population in a production facility located in Central Europe, Organisation X.

Findings – A profile of the organisation was derived which revealed the strengths and weaknesses of the organisation in relation to the cultural traits of the theoretical model.

Research limitations/implications – The research population comprised management/supervisory staff only and thus provides a partial view of Organisation X.

Practical implications – For practitioners, particularly those who specialise in quality management, the practical implications of this research are twofold: first, it provides insights into aspects of organisational culture and TQM implementation; and second, it demonstrates how a theoretical framework may be applied in the workplace to assess readiness for TQM implementation.

Originality/value – This research contributes to the subject area body of knowledge by applying a recent theoretical model to assess readiness for implementing TQM.

Keywords: Total quality management, Organizational culture, Quality management