مقاله ترجمه شده پیش بینی فرسودگی شغلی در پرستاران اسپانیایی: نقش روان رنجوری و تقابل عاطفی

دسته بندی: - -

قیمت: 18000 تومان

تعداد نمایش: 168 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۹

تعداد صفحه انگلیسی: ۶  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۷   صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M825

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  مطالعه طولی پیش بینی فرسودگی شغلی در پرستاران اسپانیایی: نقش روان رنجوری و تقابل عاطفی

عنوان کامل انگلیسی:

Longitudinal study predicting burnout in Spanish nurses: The role of neuroticism and emotional coping

چکیده فارسی:

هدف از مطالعه حاضر بررسی  این موضوع است که آیا ویژگی های روان رنجوری و سبک های مقابله دانشجویان پرستاری می تواند فرسودگی شغلی پرستاران را پیش بینی کند. یک مطالعه طولی سه مرحله ای در طول مدت ۶ سال ، بر روی دانشجویان پرستاری از زمان ورود به دانشگاه(۳ دانشگاه اسپانیایی) تا زمانی که به بازار کار بهداشت و درمان وارد شدند، انجام شد. نمونه پژوهش شامل ۲۴۹ دانشجو سال اول پرستاری (مرحله اول T1) ، ۱۹۹ دانشجوی که در پایان تحصیلات خود هستند (مرحله دوم  T2)  و ۷۰ پرستار مشغول به کار سه سال پس از فارغ التحصیلی (مرحله سوم T3) بود. متغیرهای پیش بینی کننده روان رنجوری، تقابل عاطفی و رفتاری بود. متغیرهای معیار، سه عنصر فرسودگی شغلی (خستگی عاطفی، زوال شخصیت و موفقیت فردی) بود. برای بررسی تناسب مدل بین متغیرهای پیش بینی کننده و معیار، از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده کردیم. سه سال پس از فارغ التحصیلی، ۲۳ درصد از پرستاران میزان خستگی عاطفی بالایی را گزارش کرده اند و ۱۱٫۴ درصد ، زوال شخصیت را گزارش داده اند. مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد روان رنجوری و تقابل عاطفی بر خستگی عاطفی و زوال شخصیت تاثیر مستقیم است. پیشنهاد می کنیم برنامه های آموزشی (مثلا ذهن آگاهی) با هدف افزایش تنظیم هیجان پرستاران در دانشگاه و مراکز درمانی، به منظور جلوگیری و مقابله با موقعیت های فرسودگی شغلی در آینده، اجرا شود.

کلید واژه ها: تقابل رفتاری, فرسودگی شغلی, تقابل عاطفی, روان رنجوری, پرستاری, شخصیت

Abstract

The aim of the present study was to investigate whether nursing students’ neuroticism trait and coping styles can predict nurses’ professional burnout. A three-wave longitudinal study with a time lag of 6 years was conducted, following nursing students from three Spanish universities until they joined the health labor market. The sample consisted in 249 students in the first year of their nursing studies (T1), 199 at the end of their studies (T2), and 70 registered nurses three years after graduation (T3). Predictor variables were neuroticism, emotional and behavioural coping. Criterion variables were the three components of burnout (emotional exhaustion, despersonalization, and personal accomplishment). To examine the model fit between the predictor and criterion variables, we conducted structural equation modelling. Three years after graduation, 23% of the nurses reported high levels of burnout emotional exhaustion, and 11.4% reported high levels of burnout depersonalization. Structural equation modelling shows a direct effect of neuroticism and emotional coping on burnout-emotional exhaustion and -depersonalization. We suggest that training programs (e.g. mindfulness) aimed to increase nurses’ emotional regulation should be implemented in both universities and healthcare institutions, in order to prevent and deal successfully with future situations of burnout.

Keywords : Behavioural coping,Burnout,Emotional coping, Neuroticism, Nursing, Personality