مقاله ترجمه شده :  چگونه مشتریان شما در فرایند خلق مشترک ارزش برند ارزشمند هستند

دسته بندی:

قیمت: 28000 تومان

تعداد نمایش: 1367 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۱

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۴  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M705

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  چگونه مشتریان شما در فرایند خلق مشترک ارزش برند ارزشمند هستند؟ توسعه یک مقیاس ارزش خلق مشترک مشتری

عنوان انگلیسی:

How valuable are your customers in the brand value co-creation process? The development of a Customer Co-Creation Value (CCCV) scale

چکیده فارسی:

علیرغم تعداد روزافزون تحقیق در مورد ایجاد همکاری ارزش،  به طور کلی، تحقیق در مورد خلق مشترک ارزش برند همچنان محدود است به ویژه، به چه میزان  ارزش مشتریان به روند خلق مشترک ارزش برند کمک می کند هنوز معلوم نیست این مطالعه مجموعه ای شامل هشت پژوهش را در زابطه با مقیاس اندازه گیری ارزش خلق مشترک مشتری (CCCV ) توسعه می دهد و به شرکت ها در ارزیابی ارزش مشتریان در فرآیند خلق مشترک ارزش برند کمک می کند یافته ها نشان می دهد که CCCV یک ساختار چند بعدی است که متشکل از دو عامل مرتبه بالاتر و هفت بعد است:  منابع متعلق به مشتری (شامل دانش برند، مهارت های برند، خلاقیت برند و وابستگی برند) و انگیزه مشتری (شامل انگیزه برند، اعتماد به برند و تعهد برند) است. علاوه بر این ، مقیاس ارزش خلق مشترک مشتری (CCCV ) اعتماد و اطمینان مشتریان نسبت به برند را نیز مورد ارزیابی قرار می دهد. چارچوب CCCV به مدیران بازاریابی کمک می کند تا درک کنند که چگونه مشتریان می توانند در ایجاد ارزش برند شرکت همکاری داشته باشند و میزان مشارکت مشتریان در فرآیند خلق مشترک یک برند چقدر است.

کلمات کلیدی: ارزش برند | خلق مشترک | توسعه مقیاس | CCCV | معادله ساختاری حداقل مربعات جزئی | مدل سازی (PLS-SEM)

Abstract

Despite an increasing amount of research on co-creation of value, in general, research on brand value co-creation remains limited. Particularly, how much value customers contribute to the brand value co-creation process remains unclear. This research develops in a series of eight studies the Customer Co-Creation Value (CCCV) measurement scale that helps firms assess the value of customers in the brand value co-creation process. The findings reveal that CCCV is a multidimensional construct consisting of two higher-order factors and seven dimensions: customer-owned resources (including brand knowledge, brand skills, brand creativity, and brand connectedness) and customer motivation (comprising brand passion, brand trust, and brand commitment). Further, the CCCV scale reliably and validly gauges the value customers contribute to a firms brand. The CCCV framework helps marketing managers understand how customers can contribute to a firms brand value cocreation efforts and how much value customers contribute to a brand in the co-creation process.

Keywords: Brand value | Co-creation | Scale development | CCCV | Partial least squares structural equation | modeling (PLS-SEM)