مقاله ترجمه شده فرار مالیاتی ، حسابرسی با حافظه و انتخاب سبد سهام

مشخصات محصول
قیمت:55000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۲۱

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۴ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۳۱ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H618

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   International Review of Economics and Finance

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  فرار مالیاتی ، حسابرسی با حافظه و انتخاب سبد سهام

عنوان کامل انگلیسی:

Tax evasion, audits with memory, and portfolio choice

چکیده فارسی:

در این مطالعه ، ویژگی حافظه حسابرسی های مالیاتی را بررسی می کنیم تا مشکل فرار مالیاتی را از منظر انتخاب سبد سهام بررسی کنیم. ما مفاهیم ویژگی حافظه را برای فرار مالیاتی ،مالیات بر مصرف و تخصیص دارایی بررسی می کنیم. با فرض اینکه حسابرسی های مالیاتی و جهش در دارایی های پر ریسک هر دو از فرآیندهای خود-محرک هاوکس پیروی می کنند ، ما یک راه حل نیمه تحلیلی برای این مسئله برای یک  عامل(کارگزار) با ابزار ریسک گریزی نسبی ثابت (CRRA) ارائه می دهیم. نتایج نشان داد که ویژگی حافظه ، دارایی موثر  عامل را در دارایی پر ریسک تغییر نمی دهد ، و تأثیرات آن در فرار مالیاتی و مالیات بر مصرف با ریسک پذیری  عامل تعیین می شود. پیشنهاد می شود که دولت باید با ترجیحات ریسک خود با  عاملان متفاوت رفتار کند و پارامترهای مربوط به حسابرسی را با دقت تنظیم کند تا از هزینه های عمومی غیرضروری جلوگیری کند.

واژه های کلیدی: فرار مالیاتی ، حسابرسی های مالیاتی با حافظه ، مصرف – سرمایه گذاری پویا ، روند هاوکس

Abstract

In this study, we consider the memory property of tax audits to investigate the tax evasion problem from the perspective of portfolio choice. We explore the implications of the memory property for tax evasion, consumption, and asset allocation. Assuming that tax audits and jumps in the risky asset both follow self-exciting Hawkes processes, we provide a semi-analytical solution to this problem for an agent with constant relative risk aversion (CRRA) utility. We find that the memory feature does not change the agent’s effective holding in the risky asset, and its effects on tax evasion and consumption are determined by the agent’s risk aversion. It is suggested that government should treat agents differentially by their risk preferences and set audit-related parameters carefully to avoid unnecessary public expenditure.

Keywords: Tax evasion, Tax audits with memory, Dynamic consumption-investment, Hawkes process

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد