مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده اولویتهای منفی در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

دسته بندی:

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 777 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۰۳

تعداد صفحه انگلیسی:۱۳

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۶ صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول:M122

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده اولویتهای منفی در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

عنوان انگلیسی:

Negative Priorities in the Analytic Hierarchy Process

چکیده فارسی:

در تصمیم گیری اغلب معیارهایی وجود دارد که در تضاد با معیارهای دیگر می باشند مثلا مزایا در برابر هزینه ها و فرصتها در برابر ریسک ها قرار دارند و گاهی اوقات لازم است که این معیارها را با استفاده از اعداد منفی (معکوس) تمیز داد.

AHP در مقایسات زوجی گزینه ها نسبت به معیار مزایا ( benefits) برای برآورد اینکه یک گزینه نسبت به گزینه دیگر که با آن مقایسه می شود چه مقدار مزایای بیشتری دارد همواره از مقادیر مثبت استفاده می کند.AHP در روش ایده آل مقادیر نهایی را قرار داده و نتایج آن را برای معیارهای مزایا ترکیب می کند .همین شیوه را می توان برای معیار هزینه ها انجام داد.برای اینکه تعیین کنیم هزینه های یک گزینه چه مقدار بیشتر از گزینه دیگر است حالت ایده آل آن را تشکیل داده و آن را برای معیار های هزینه ترکیب می شود.این کار را بطور مشابه برای فرصتها و ریسکها  نیز می توان انجام داد. بنابراین نیاز است تا چهار مجموعه اولویت بندی را برای رتبه بندی کلی گزینه ها ترکیب کنیم . در این مقاله چندین شیوه متفاوت برای انجام این کار ارائه گردیده است . ابتدا باید مشکل اصلی در فرآیند ترکیب B,R,O,C (مزایا.هزینه ها.فرصتها وریسک ها) حل شود که این کار پیش از این در مقاله ای در سال ۱۹۹۹ با استفاده از رتبه بندی به جای مقایسات زوجی انجام شده است،که در این مقاله توصیف شده و برای برخورد با ترکیب اولویت هایی که در جهت مخالف هستند استفاده شده است . در این مقاله اشاره شده است که هر اولویت بندی مثبت و منفی نیاز به مقدار  متقابل متناسب ندارد .به خاطر اینکه مقدار متقابل ممکن است در عمل وجود نداشته باشد.

کلمات کلیدی :  فرآیند تحلیل سلسله مراتبی .مزایا – هزینه ها– فرصتها – ریسکهاBOCR تصمیم گیری اولویت های منفی.

۱-مقدمه

AHP   یک تئوری اندازه گیری ناپیوسته است که اندازه مقادیر راازمقایسات دو به دو و رتبه بندی (RATING) بدست می آورد.دررتبه بندی شدتها (مثلاً عالی خیلی خوب ، متوسط ، ضعیف ویا بطور ساده تر بالا، متوسط وپایین) بصورت دوبه دو مقایسه می شوند ، ونسبت به هر معیار وهر گزینه ای یکی از شدتها تخصیص داده می شود.در هر دوی این روشها (مقایسات زوجی ورتبه بندی) اعداداستفاده شده مثبت  می باشند وهمچنین اعدادحاصل از آنها نیز مثبت می باشند.علاوه براین هردوی آنها متعلق به یک مقیاس نسبی می باشد .اما مسایل دنیای واقعی می توانند شامل تفریق دوعددی باشد که حاصل آن نیز منفی شود .در این مقاله ما یک رویه سودمندی را برای استفاده از اعدادمثبت بجای اعداد منفی در اولویت بندی ارائه می کنیم.اینکه میانگین اعداد منفی چیست و چگونه فردی می تواند از همان آغاز اعداد  منفی را مشخص کند هدف اصلی ما می باشد.ما صرفاً علاقمند مقیاس های نسبی منفی هستیم نه مقیاس های فاصله ای و تاکنون هم در ادبیات علمی این امر صراحتاً بررسی نشده است.

مدتها قبل در توسعه AHP/ANP  افراد ابعاد منفی و مثبت یک مسئله را با هم جمع  می کردند و هنوز هم هنگامی که افراد تصمیم به خرید یک ماشین دارند این عمل انجام

می شود. با وجود این مشخص شده است که لذت و درد یا سود و ضرر مستقیماً  قابل مقایسه نیستند .مثلا درد حاصل از وارد کردن سوزن به قسمت حساس بدن حالت ضعیف لذت نیست و این به مراتب بهتر است که قسمت حساس بدن را با یک جامعه خزدار لمس کنید تا اینکه آن را با یک سنجاق اندکی زخمی نمایید.

اولویت های منفی می توانند از مقایسات زوجی و یا از رتبه بندی حاصل شوند. برای مثال هنگام بدست آوردن یک مقیاس مثبت ما سوال می کنیم که کدام عنصراز لحاظ اندازه بزرگتر است و یا از  لحاظ ظاهر زیباتر است. و برای بدست آوردن اولویت های منفی ما سوال می کنیم که کدام دو عنصر پر هزینه تر اند و یا کدام دو جرم از لحاظ قانونی بدترند. در یک تصمیم ممکن است معیاری را داشته باشیم که بر اساس آن گزینه هایی برای کمک به هدف تعیین شده باشند که رضایت را افزایش دهند و گزینه های دیگری تعیین شده باشند که رضایت را کاهش دهند .دراینجا تقارنی میان شاخص های مثبت و منفی وجود دارد .بعضی از گلها بوی مطبوعی دارند و ارضاء کننده اند در حالی که گلهای دیگر بوی نامطبوعی دارند و رنجش آورند بنا براین نیازبرای تمیز دادن بین این دو نوع گزینه ما نیازمند اعداد منفی هستیم.هنگامی که چندین معیار در کارند یک گزینه ممکن است اولویت های مثبت را برای بعضی از این معیارها مانند مزایا و فرصتها و اولویت های منفی را برای معیارهای دیگر مانند هزینه ها و ریسک ها بکار گیرد . بخاطر اینکه آنها ارزشی معکوس با اولویت های مثبت دارند ما نیازمند شیوه خاصی برای ترکیب این دو مقدار هستیم.