مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : آیا فرآیندهای اطلاعاتی بازار عملکرد فعالیت اقتصادى جدید را بهبود می بخشند؟

دسته بندی:

قیمت: 150,000 ریال

تعداد نمایش: 475 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۰

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۳

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۶  صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول: M173

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده :  آیا فرآیندهای اطلاعاتی بازار عملکرد فعالیت اقتصادى جدید را بهبود می بخشند؟

عنوان انگلیسی:

Do market information processes improve new venture performance?

چکیده فارسی:

آیا اطلاعات بازار عملکرد فعالیت اقتصادى جدید را بهبود می بخشد؟ در حالی که تعدادی از محققان موافقند که کارآفرینان به فرآیندهای  رسمی برای جمع آوری و استفاده از اطلاعات بازار نیاز ندارند، دیگران پیشنهاد می کنند که فرآیندهای اطلاعاتی رسمی بازار قطعاً به عملکرد شرکت وابسته است. در این مقاله، ما فرض کردیم که  عملکرد فعالیت اقتصادی جدید تابع فزآینده ایست از ۱) سطح شرکت در تعامل با مشتری ۲) استفاده از فرآیندهای رسمی برای جمع آوری و استفاده از اطلاعات بازار. ما همچنین فرض می کنیم که این ارتباطات قوی تر خواهد شد  در بین فعالیت های اقتصادی جدید  ارائه شده در بازارهای  نوظهور  ( یعنی بازارهایی که نیازها و بخش های مشتری را در برمی گیرد). ما این فرضیه ها را با استفاده از داده های جمع آوری شده از ۲۲۴ فعالیت های اقتصادی تعیین شده در ایالات متحده آزموده ایم. یافته های ما نشان می دهد که، صرف نظر از موقعیت بازار، فرآیندهای رسمی برای جمع آوری اطلاعات بازار قطعاً با استفاده از فرآیندهای رسمی برای استفاده  اطلاعات بازار و این ارتباط در بین بازارهای ثابت شده شرکت قوی تر است. به علاوه، عملکرد فعالیت اقتصادی جدید قطعاً با استفاده از فرآیندهای رسمی برای استفاده کردن از اطلاعات بازار و این ارتباط در بازارهای ثابت شده قوی تر است. ما همجنین یافتیم که، در بازارهای نوظهور، عملکرد فعالیت های اقتصادی جدید، تابع مثبتی از استفاده از فرآیندهای رسمی برای جمع آوری اطلاعات بازار است. برخلاف انتظارات، ما یافتیم که، صرف نظر از موقعیت بازار، سطح تعامل با مشتری، رابطه منفی با استفاده از فرآیندهای رسمی برای استفاده از  اطلاعات بازار و ارتباط بی معنی با عملکرد دارد.

واژگان کلیدی : فعالیت اقتصادى جدید، نوآوری، دانش مشتری، اطلاعات بازار

پاسخ دهید