مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده تاثیر فاکتورهای داخلی و خارجی بر روی نوآوری محصول شرکت

دسته بندی:

قیمت: 15000 تومان

تعداد نمایش: 823 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۰۸

تعداد صفحه انگلیسی:۱۷

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۵صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول:M394

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده تاثیر فاکتورهای داخلی و خارجی بر روی نوآوری محصول شرکت

عنوان انگلیسی:

:The effect of external and internal factors on firms product innovations

چکیده فارسی:

در این مقاله، به بررسی تاثیر فاکتورهای داخلی و خارجی شرکت در مورد تازگی نوآوری محصول و اینکه چگونه این تاثیرها در صنایع مختلف، متفاوت می باشد، می پردازیم. ما سه مدل اقتصادسنجی را برای تعیین تاثیرات مجزای هر یک از این فاکتور ها، قابلیت تفسیر مشترک و تاثیرات تعامل در میان آن ها، مورد بررسی قرار می دهیم. این تحلیل ها بر مبنای ۶۰۹۴ نمونه ازشرکت های تولیدی می باشد، که حاصل بررسی نوآوری فناوری سال ۲۰۰۰ کشور اسپانیا می باشد. نتایج نشان می دهد که قابلیت فناوری شرکت، که از تحقیق و توسعه داخلی حاصل شده، به عنوان عوامل تعیین کننده اصلی نوآوری در محصول می باشد. آن ها همچنین بیان می کنند که حضور سطح بالای چنین رقابتی، فرصت های فناوری حاصل شده از عوامل غیر صنعتی به عنوان عامل تعیین کننده نوآوری، دارای اهمیت کمتری می باشند. ما نشان دادیم که وامل تعیین کننده نوآوری متفاوت بوده و بستگی به بخش های صنعتی و میزان نو بودن محصولات تولید شده دارد.

کلیدواژه: بازده نوآوری، ظرفیت جذب، فرصت های فناوری، شرایط مناسب

  1. مقدمه

مشخص کردن عوامل تعیین کننده نوآوری فناوری در شرکت ها به یک موضوع جالبی در تحقیقات تجربی در زمینه نوآوری می باشد. این موارد کلا از نقطه نظر جنبه اقتصاد صنعتی و جنبه مدیریت اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است.

بررسی ها در حوزه اقتصاد صنعتی از این فرضیه شروع شده است که سطح نوآوری در شرکت می تواند به صورت ویژگی های ساختاری یک صنعت توضیح داده شود. و این موارد نیز امکان پذیر می باشد تا قابلیت الگوی کلی از تغییرات فناوری مربوط به صنایع خاص را مد نظر قرار داده یا به صورت کلی این موارد را کنار بگذاریم. این موارد شامل بررسی تاثیر ویژگی های یک صنعت مانند فرصت های موجود در بازار، مناسب بودن شرایط و … می باشد. تمرکز خاصی نیز بر روی اندازه و ساختار شرکت به عنوان عوامل تعیین کننده در نظر گرفته شده است. نتایج چنین مطالعاتی به صورت مبهم می باشد. بعضی افراد نیز فرضیه های سنتی را که باعث ارتباط خاص بازار و اندازه شرکت هایی با عملکرد نوآوری مناسب هستند، معتبر می دانند . ولی دیگران مخالف چنین مواردی می باشند.

 

ص ۶۱۷

مطالعات در حوزه مدیریت اقتصادی تمرکزش را بر روی تعیین ویژگی های داخلی شرکت هایی که تاثیری بر روی فعالیت های نوآوری شان دارند قرار داده است. بسیاری از چنین بررسی ها نظریات بر پایه منابع را مد نظر قرار می دهند که منجر به ناهمگنی شرکت ها و نقش شرایط داخلی در استراتژی های تجاری شده است. در این موارد، هر شرکت دارای منابع و ظرفیت های خاصی به صورت محسوس و غیر محسوس دارد که در طول زمان مورد بررسی قرار گرفته و توسعه داده شده است و در نمونه آخر ما به تعیین میزان کارایی در فعالیت های کارکردی می پردازد. به دنبال چنین روش هایی محققان به ارزیابی تعدادی از ویژگی های سازماندهی شده به عنوان عوامل تعیین کننده نوآوری پرداخته اند که در مجموع به طبقات وسیعتری گسترش می یابند. چنین مواردی شامل : قابلیت های فناوری، که معمولا از طریق تحقیق و توسعه مورد بررسی قرار می گیرند.

– قابلیت های مربوط به منابع انسانی، که در میان شرکت های دیگر شامل دانش و مهارت یک شرکت، که از طریق آموزش های مربوط به محیط کار یا در نتیجه تجارب مورد نظر در طول زمان ایجاد شده است.

– قابلیت سازماندهی شده، که در ارتباط با سبک های مدیریتی،انطباق با سیستم های ارتباطاتی و وابستگی متقابل کارهای تیمی می باشد.

در ارتباط با چنین مواردی، کوهن و لوینتال مفهوم ظرفیت جذب را به صورت قابلیت یک شرکت برای تشخیص اعتبار مطرح کرده اند و آن را برای اهداف تجاری به کار برده اند. این مفاهیم همانند نظریات RBV این موضوع را تایید می کند که ظرفیت های درونی به عنوان مفاهیم کلیدی در توسعه فناوری شرکت ها و مشخص کردن طبیعت پویای آن ها می باشند.

با وجود چنین مواردی، هیچ نظریه سازگارانه ای در ارتباط با عواملی که تعیین کننده عملکرد نوآوری شرکت ها می باشند وجود ندارد. بعضی از مفسران تفاوت های روشی بین این بررسی ها را مربوط به نوآوریی طبیعی، ظرفیت فناوری بخش های صنعتی، مشخصه های مربوط به یک شرکت و همچنین مناطق جغرافیایی دانسته و به عنوان دلیل از تنوع چنین نتایجی ارائه می دهند. علاوه بر این مشکلات مربوط به روان شناختی که شامل ترکیبی از جنبه های نظری می باشد محققان را به این سمت کشانده است تا به طور جداگانه به بررسی ویژگی های یک شرکت و ظرفیت درونی شرکت ها به عنوان یک عامل تعیین کننده نوآوری بپردازند. و توجه کمتری را بر روی تعیین ارتباط بین دو گروه از این عوامل در نظر بگیرند. با در نظر گرفتن موارد بالا، ما به بررسی تولیدات نوآوری در شرکت های تولید کننده با تعریف یک مدلی که تاثیرات مورد نظر مربوط به عوامل داخلی و خارجی شرکت ها را در رابطه با عملکرد هایشان مورد توجه قرار می دهد می پردازیم. و اینکه چگونه این موارد می تواند تحت تاثیر بخش های صنعتی قرار گیرد. مطالعات تجربی تمرکزش را بر روی تعیین تولیدات نوآوری در شرکت های اسپانیایی مورد توجه قرار می دهد، اما مدل ارائه شده می تواند در شرایط جغرافیایی دیگر نیز مورد استفاده قرار گیرد.