مقاله ترجمه شده عوامل موفقیت مدیریت هزینه و زمان پروژه در پروژه های توسعه سیستم های اطلاعاتی

دسته بندی: -

قیمت: 29000 تومان

تعداد نمایش: 126 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۷

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۹  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۵۰  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1005

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   International Journal of Project Management

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۷ :  عوامل موفقیت مدیریت هزینه و زمان پروژه در پروژه های توسعه سیستم های اطلاعاتی

عنوان کامل انگلیسی:

Cost and time project management success factors for information systems development projects

چکیده فارسی:

توسعه موفقیت آمیز پروژه های سیستم های اطلاعاتی (IS) منشاء مزیت رقابتی برای بسیاری از سازمان ها بوده است. در این مقاله موفقیت مدیریت هزینه و زمان پروژه – CTPMS ، به عنوان یک معیار اساسی در این زمینه ارائه شده است زیرا پروژه ها باید بطور پویا به موفقیت مدیریت هزینه و زمان در یک محدوده توافق شده بپردازند. هدف این مقاله شناسایی اقدامات مدیریت پروژه است که از طریق آن یک سازمان می تواند CTPMS پروژه های توسعه IS را بهینه کند. از آنجا که چندین عامل می توانند در موفقیت مدیریت پروژه تأثیر بگذارند ، ما نمونه ای از ۸۹۹ پروژه IS یک بانک پیشرو را در دنیای واقعی با استفاده از مدل های سلسله مراتبی با در نظر گرفتن عوامل پیش بینی کننده در چهار سطح تحلیل: شبکه پورتفیو ، پروژه ، مدیر پروژه و تیم، تجزیه و تحلیل می کنیم. علاوه بر پیشنهاد و بحث در مورد معیارهای جدید موفقیت مدیریت پروژه برای پروژه های توسعه سیستم های اطلاعاتی ، ما مشخص کردیم که اندازه پروژه ، مدت زمان ، تاخیر و قدرت رسمی مدیر پروژه اثرات مثبت و اندازه تیم و پراکندگی تخصیص تیم اثرات منفی دارند. نتایج مطالعه حاوی پیشنهاداتی برای عواملی مانند تخصیص و اولویت بندی اعضاء تیم است.

کلمات کلیدی: موفقیت IS؛ مدیریت پروژه سیستم های اطلاعاتی؛ موفقیت مدیریت پروژه؛ چابکی

Abstract

Successful development of Information Systems (IS) Projects has been a source of competitive advantage for many organizations. This paper proposes the Cost and Time Project Management Success – CTPMS, an essential measure in this context because projects must dynamically address cost and time success under an agreed scope. The goal of the paper is to identify the project management practices through which an organization can optimize the CTPMS of IS development projects. Because multiple factors can influence project management success, we analyze a real-world sample of 899 IS projects of a leading bank, using hierarchical models to account for the effects of predictors at four levels of analysis: portfolio network, project, project manager, and team. In addition to proposing and discussing a new measure of project management success for information systems development projects, we identified that project size, duration, postponement, and project manager formal power showed positive effects, whereas team size and team allocation dispersion presented negative effects. The results suggest guidance for factors such as team member allocation and prioritization, among others.

Keywords: IS success; Information Systems Project Management; Project management success; Agile