مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده عوامل موفقیت مدیریت دانش در سازمانهای موقتی

دسته بندی:

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 362 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۰

تعداد صفحه انگلیسی:۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۰صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی  )

کد محصول:M92

عنوان فارسی:

مقاله  انگلیسی مدیریت ترجمه شده عوامل موفقیت مدیریت دانش در سازمانهای موقتی

عنوان انگلیسی:

Success factors of knowledge management in temporary organizations

چکیده فارسی:

رواج شکل­های موقت همکاری و فعالیتهای پروژه محور در حال افزایش است و تراکم دانش محتوای کاری در حال رشد می­باشد. بهرحال ماهیت ناپایدار و منحصر به فرد پروژه ها و برنامه ها از انتقال دانش میانی و درون پروژه­ها حمایت نمی­کند. هدف از این تحقیق شناسایی و تشخیص عوامل موفقیت مدیریت دانش در سازمانهای موقتی است. طبق یک نمونه فرا صنعتی با ۴۱۴ سازمان، ما روش حداقل مجذورات را برای ارزیابی تاثیر عوامل فرآیند محور، ساختاری، سازمانی و فرهنگی بر موثر واقع شدن مدیریت دانش به کار بردیم. علاوه بر حمایت فن آوری اطلاعات و عناصر رسمی سازمان، عوامل فرهنگی بیشترین اثر را بر موفقیت مدیریت دانش دارد. در سازمانهای موقتی، فقدان فعالیتهای روتین وحافظه سازمانی جبران می­شود. نتایج بدست آمده به درک متفاوتی از مدیریت دانش در محیطهای پروژه ای کمک می­کند.

مقدمه

اهمیت روز افزون دانش بعنوان منبعی حیاتی به وسیله روشهای نظری که بر اهمیت دانش تأکید می¬کنند، مورد توجه قرار گرفته است. دیدگاه دانش گرایانه شرکتها، ادغام علم و توانایی را با دانش فردی که یکی از ارکان اصلی تکمیل موفقیت آمیز کار و ایجاد فضای رقابتی مثبت می¬باشد را ضروری می¬داند. (kogut and zander,1992; Grant1996; Spender1996; Conner and Prahalad, 19996) .رشته مدیریت پروژه فقط برای پروژه های مبتنی بر صنایع مثل ساخت و ساز، مشاوره مدیریت، ساختن فیلم و مهندسی نرم افزار مهم نیست، بلکه برای تعدادی صنایع دیگر، جائیکه پروژه ها برای تولید خدمات و محصولات کار می¬کنند و تغییرات سازمانی ایجاد می¬کنند نیز مهم می¬باشد. گروه سه نفری از متخصصان، چالشهای مدیریت دانش در سازمانهای موقتی را تحقیق و تجزیه و تحلیل کردندِ (Demarest1997;Defillippi and Arthur1998;Brookes et al2006) و با موانع منحصر به فرد ویژه ای در وضعیت کوتاه مدت سازمانهای موقتی مواجه شدند. بعد ازاینکه پروژه به اتمام رسید، افرادی که با یکدیگر کار کردند، دانش پروژه را حل و تفکیک می¬کنند. سازمانهای دایمی جائیکه بخشها و قسمتها به عنوان سیلوهای دانش عمل می¬کنند، با سازمانهای موقتی که به طور روتین، چرخه سازمانی (حافظه سازمانی) به سختی از آن بیرون می¬آید، در تعارض هستند.

در سازمانهای موقتی برای بدست آوردن دانش، ذخیره کردن و انتشار دانش و برای یادگیری سازمانی، کمبود ساز و کار یا مکانیزمی وجود دارد. (Disterer2000;Meyerson et al 1996; Prencipe and Tell 2001; Sydow et al 2004)

اخیراً برخی مطالعات بر مسأله مدیریت دانش در سازمانهای موقتی متمرکز شده اند. براساس مطالعات موردی و تحقیقات کیفی، پیکره های مدیریت دانش در شرکتهای انفرادی صنایع و انواع پروژه ها مورد بررسی قرار گرفت.