مقاله ترجمه شده تجزیه و تحلیل عوامل ایجاد توانمندی در تولید چابک

دسته بندی: -

قیمت: 18000 تومان

تعداد نمایش: 514 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحه انگلیسی:  ۸

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۴ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M772

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۸  :  تجزیه و تحلیل عوامل ایجاد توانمندی در تولید چابک: مطالعه موردی

عنوان انگلیسی:

Analysis of Agile Manufacturing Enablers: A Case Study

چکیده فارسی:

هدف از این مقاله انتخاب استراتژیک و تمرکز بر توانمندسازهای تولید چابک (AMEs) برای افزایش انعطاف پذیری و چابکی می باشد. روش تحلیلی با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری – آنالیز  FMICMAC برای تجزیه و تحلیل AME ها با توجه به نیروی محرک و وابستگی آنها ارائه شده است. روش پیشنهادی برای شرکت تولید سخت افزار  الکتریکی هندی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که تلاش و تمرکز باید به منظور تسهیل در پدیدار شدن ، شفافیت ،انتقال ،اعتبار و سازگاری اطلاعات  برای افزایش چابکی باشد.

کلیدواژگان: تولید چابک، توانمندسازهای تولید چابک، چابکی، مدل سازی ساختاری تفسیری، تحلیل FMICMAC

Abstract

The purpose of this paper is to strategically select and focus the right Agile Manufacturing Enablers (AMEs) for agility enhancement.A methodology is proposed using Interpretive Structural Modeling – Fuzzy Matriced Impacts Croises Multiplication Appliqueeaun Classement analysis to analyze the AMEs considering their driving and dependence power. The proposed methodology was applied to an Indian electrical hardware manufacturing company. It was concluded that the effort and focus should be streamlined towards information visibility and transparency, devolution of authority, and adaptability for enhancing its agility.

Keywords Agile Manufacturing,Agile Manufacturing Enablers, Agility, Interpretive Structural Modeling, FMICMAC analysis