مقاله ترجمه شده : عوارض گوارشی القا شده توسط کریستال های Sevelamer

مشخصات محصول
قیمت:21000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۷

تعداد صفحه انگلیسی:  ۶

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۴ صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: P6

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  عوارض گوارشی القا شده توسط کریستال های Sevelamer

عنوان انگلیسی:

Gastrointestinal complications induced by sevelamer crystals

چکیده فارسی:

پس زمینه: sevelamer یک اتصال دهنده ی فسفات است که در بیماران با بیماری کلیوی مزمن (CKD ) به کار می رود. Sevelamer، و همچنین اتصال دهنده ی مبنی بر رزین، میتوانند طوری کریستالیزه کنند که منجر به تشکیل اجسام سفت و سخت شود. کریستال های sevelamer (SC) با جراحت مخاط گوارشی (GI) در ارتباط است. ما سه کیس از زخم های گوارشی مرتبط با SC را توضیح داده و کیس های گزارش شده ی قبلی را بررسی کردیم.

روش ها: ما سه کیس جدید زخم های GI مرتبط با SC را توضیح داده و کیس های گزارش شده ی قبلی را بررسی کردیم.

نتایج: ما کیس گزارش شده ی قبلی از زخم های GI القا شده با SC را یافتیم. میانگین سن بیماران ۶۱ سال بود (محدوده ی بین چارک ۵۱٫۵-۷۱٫۷۵)، ۶۲٫۵% خانم بودند و ۱۰ بیمار دیابت داشتند. در ۱۳ کیس، Sc در مخاط GI یافت شد. ۶ بیمار سابقه ی جراحی شکمی ماژور داشتند. با ۳ بیماری که نیاز به مداخله ی جراحی شکم حاد داشتند خونریزی GI رایج ترین علامت بالینی بود ( n = 7). با این حال، زخم های القا شده با SC در تمام قسمت های GI مشاهده شد، روده در ۸۱% کیس ها مشمول بود. بررسی اندوسکوپی فرسایش ها و زخم ها (n = 7) و پلیپ های التهابی کاذب (n = 5) را نشان داد. هیچ ارتباطی بین دوز های sevelamer و شدت زخم های GI یافت نشد. با این حال، به نظر میرسد بیماران دیابتی در مقایسه با بیماران غیر دیابتی و بر خلاف اختلالات گوارشی کمتر، با دوز های کوچکتر از Sevelamer زخم های GI توسعه دادند.

استتناج: زخم های GI القا شده با SC باید در بیماران CKD که با sevelamer درمان شوند و علائم GI بروز میدهند بررسی شوند، مخصوصاً خونریزی GI پایین تر، در حالیکه سایر عوامل رد شده اند. به نظر میرسد دیابتی ها بیشتر متمایل توسعه ی زخم های گوارشی GI مرتبط با SC می باشند. اگر ممکن است sevelamer درمانی در بیمارانی که سابقه ی جراحی شکمی ماژور داشته یا یبوست حاد دارند پرهیز شوند، زیرا ریسک بالای عوارض GI جدی وجود دارد.

کلمات کلیدی: بیماری کلیوی مزمن، کریستال ها، زخم های گوارشی، هایپرفسفاتمیا، sevelamer

Abstract

Background

Sevelamer is a phosphate binder widely used in chronic kidney disease (CKD) patients. Sevelamer, as well as other resin-based binders, can crystallize leading to the formation of concretions. Sevelamer crystals (SC) have been associated with gastrointestinal (GI) mucosal injury. We describe three new cases of GI lesions associated with SC and review previously reported cases.

Methods

We describe three new cases of GI lesions associated with SC and review previously reported cases.

Results

We found 16 previously reported cases of SC-induced GI lesions. The mean patient age was 61 years (interquartile range 51.5–۷۱٫۷۵), ۶۲٫۵% were females and 10 patients were diabetic. In 13 cases, SC was found inside the GI mucosa. Six patients had history of major abdominal surgery. GI bleeding was the most common clinical symptom (n = ۷), with three patients presenting with acute abdomen requiring surgical intervention. Although, SC-induced lesions were observed in all GI segments, intestine was involved in 81% of the cases. Endoscopic examination revealed mainly erosions and ulcerations (n = ۷) and pseudoinflammatory polyps (n = ۵). No association between sevelamer doses and the severity of GI lesions was found. However, diabetics patients seemed to develop GI lesions with smaller doses of sevelamer as compared with non-diabetic patients, in spite of their fewer GI comorbidities.

Conclusions

SC-induced GI lesions should be considered in CKD patients treated with sevelamer who present GI symptoms, especially lower GI bleeding, once other causes have been ruled out. Diabetics seem more prone to develop SC- associated GI lesions. Sevelamer therapy should be avoided if possible in patients with a history of major abdominal surgery or chronic constipation, because of the high risk of serious GI complications.

Keywords : chronic kidney disease, crystals, gastrointestinal lesions, hyperphosphataemia, sevelamer

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد