مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : علوم سازمانی در زمینه پسا مدرنیسم

دسته بندی:

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 542 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۱۹۹۶

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۷

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۰  صفحه pdf

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول: M208

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : علوم سازمانی در زمینه پسا مدرنیسم

عنوان انگلیسی:

Organizational science in a postmodern context

چکیده فارسی:

توافق گسترده ای وجود دارد که، حداقل در جهان غرب، بخش اعظم قرن حاضر تحت سلطه یک آرایه به هم پیوسته از مفاهیم  که −واپسگرایانه− میتوان آن را مدرنیست نامید. این مفاهیم، به نوبه خود ، به شرایط مختلف تکنیکی- موادی مربوط می شوند، بسیاری از اشکال زندگی نهادی را در محاصره خود می گیرند و طیف وسیعی از شیوه های فرهنگی −به عنوان مثال، در ادبیات ، هنر، معماری و صنعت− را تحت تاثیر خود قرار می دهند. تحلیلگران، اغلب با استفاده از واژه های مدرنیته برای تأکید بر ترکیب ویژگی های اقتصادی ، تکنولوژیکی و نهادی (گیدنز، ۱۹۹۰؛ جیمسون، ۱۹۸۴) و مدرنیسم برای صحبت در باره الگوبرداریهای فکری و فرهنگی، بر جنبه های مختلف این دوره تمرکز  می کنند