مقاله ترجمه شده ریسک های عدم قطعیت و واکنش استراتژیک شرکت های رستوران در دوران COVID-19

دسته بندی:

قیمت: 41000 تومان

تعداد نمایش: 60 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۲۱

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۱ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۴  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1071

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   International Journal of Hospitality Management

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۱ :  ریسک های عدم قطعیت و واکنش استراتژیک شرکت های رستوران در دوران COVID-19: شواهدی از چین

عنوان کامل انگلیسی:

Uncertainty risks and strategic reaction of restaurant firms amid COVID-19: Evidence from China

چکیده فارسی:

برای جلوگیری از همه گیری ویروس کرونا (COVID-19) ، فاصله اجتماعی ، خود قرنطینگی و محدودیت های سفر در سطح جهانی اعمال شده است. هدف از این مطالعه کشف عواملی تاثیر گزار بر گردش مالی شرکت های رستوران برای پایداری آنها پس از تعطیلی کسب و کار در دوران همه گیری COVID-19 ، به منظور شفاف کردن تأثیر COVID-19 بر صنعت رستوران داری می باشد. با استفاده از مجموع ۸۶۵۰۷ داده فروش شرکت های کوچک و متوسط رستوران از ۹ شهر که از سرزمین اصلی چین جمع آوری شده است ،رویکرد اکتشافی این مطالعه با موفقیت تأثیرات مثبت سه جنبه از ویژگیهای عملیاتی  (به عنوان مثال ، تحویل ، تخفیف ها و نوع خدمات) و اثرات برند را به عنوان عوامل به حداقل رساندن عدم قطعیت در دوران تعطیلی و محدودیت های مشخص کسب و کار، تعیین می کند. این پژوهش اولین مطالعه تجربی در حوزه مدیریت در مورد تأثیرات COVID-19 بر صنعت رستوران داری است. این مقاله با برجسته کردن تأثیر COVID-19 در صنعت رستوران پس از رفع محدودیت های تجاری ، ادبیات موجود را تقویت می کند.

واژه های کلیدی: COVID-19 ، تحویل غذا ، صنعت رستوران داری ، نظریه کاهش عدم قطعیت ، نشانه هایی از سیگنالینگ کیفیت ، برند

Abstract

To contain the pandemic of coronavirus (COVID-19), social distancing, self-isolation and travel restrictions have been imposed globally. To shed light on how COVID-19 is affecting restaurant industry, this study aims to explore the factors that affect restaurant firms’ financial turnaround for their sustainability after the business shutdowns amid the COVID-19 pandemic. By utilizing a total of 86,507 small- and medium-sized restaurant firms’ sales data collected from nine cities in Mainland China, the exploratory approach of this study successfully determines positive impacts of three aspects of operational characteristics (i.e., delivery, discounts, and service type) and brand effects as uncertainty minimizing factors amid distinctive business shutdowns and restrictions. This is the first empirical study in the management realm on the impacts of COVID-19 on restaurant industry. This paper strengthens the extant literature by highlighting the impact of COVID-19 on the restaurant industry after the business restrictions are lifted.

Keywords: COVID-19, Food delivery, Restaurant industry, Uncertainty reduction theory, Quality signaling cues, Brand