مقاله ترجمه شده عدم قطعیت سیاست اقتصادی و چسبندگی هزینه

مشخصات محصول
قیمت:59000تومان
دسته بندی: ,

سال نشر: ۲۰۲۱

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۱ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۹  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H804

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Management Accounting Research

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  عدم قطعیت سیاست اقتصادی و چسبندگی هزینه

عنوان کامل انگلیسی:

Economic policy uncertainty and cost stickiness

چکیده فارسی:

هدف از این مطالعه بررسی تأثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی کل (EPU؛ بیکر و همکاران، ۲۰۱۶) بر واکنش هزینه نامتقارن شرکت ها به تغییرات فروش (چسبندگی هزینه) می باشد. نتایج نشان داد که در ایالات متحده (US) چسبندگی هزینه با EPU پس از کنترل رابطه مثبت بین چسبندگی هزینه و سال های انتخاباتی کاهش می یابد (لی و همکاران، ۲۰۲۰). این نتیجه با اصلاح رو به پایین انتظارات مدیران از تقاضای آتی و هزینه‌های تعدیل در طول سال‌هایی که  EPU زیاد است، مطابقت دارد و باعث کاهش شدید هزینه‌های عملیاتی می‌شود. چسبندگی بهای تمام شده کالای فروخته شده و تعداد کارکنان به EPU حساس هستند. به نظر می رسد مدت زمان EPU عامل مهمی در تبیین این رابطه منفی باشد. EPU مستقیماً بر شرکت هایی تأثیر می گذارد که به هزینه های دولت وابسته هستند و به صنایع تحت نظارت تعلق دارند. EPU همچنین به طور غیرمستقیم از طریق تأثیرات خود بر اقتصاد کلان و هزینه های تأمین مالی بر همه شرکت ها تأثیر می گذارد. ما از یک نمونه بین‌المللی برای اعتبارسنجی نتایج و بررسی عوامل سازمانی که تأثیر EPU بر چسبندگی هزینه را تعدیل می‌کنند، استفاده می‌کنیم.

واژه‌های کلیدی: رفتار هزینه، چسبندگی هزینه، عدم قطعیت سیاست اقتصادی

Abstract

We examine the effect of aggregate economic policy uncertainty (EPU; Baker et al., 2016) on firms’ asymmetric cost reaction to sales changes (cost stickiness). We find that cost stickiness decreases with EPU in the United States (US) after we control for the positive relationship between cost stickiness and election years (Lee et al., 2020). This result is consistent with managers revising down their expectations of future demand and adjustment costs during high-EPU years, causing them to drastically cut operating costs. The stickiness of cost of goods sold and number of employees are particularly sensitive to EPU. The duration of EPU appears to be an important factor in explaining this negative relationship. EPU directly affects firms that depend on government spending and belong to highly regulated industries. EPU also indirectly affect all firms via its impacts on the aggregate economy and funding costs. We use an international sample to confirm the result and to explore the institutional factors that moderate the effect of EPU on cost stickiness.

Keywords: Cost behavior, Cost stickiness, Economic policy uncertainty

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد