مقاله ترجمه شده تاثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر رفتار سبز شرکت: شواهدی از چین

مشخصات محصول
قیمت:72000تومان
دسته بندی: ,

سال نشر: ۲۰۲۲

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۵ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۴۱  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1225

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Research in International Business and Finance

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۲ :  تاثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر رفتار سبز شرکت: شواهدی از چین

عنوان کامل انگلیسی:

The impact of economic policy uncertainty on a firm’s green behavior: Evidence from China

چکیده فارسی:

ما تأثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی (EPU) را بر رفتار سبز یک شرکت با بکارگیری اهرم در دسترس بودن شاخص‌های فعالیت سبز شرکت‌های چینی، بررسی می‌کنیم. یافته‌های ما نشان می‌دهد که EPU بر نگرش‌های سبز در سطح شرکت تأثیر منفی می‌گذارد. آنالیزهای تکمیلی نشان می‌دهند در شرایطی که بازار فاقد اطمینان است یا  یک شرکت دارای محدودیت‌های مالی شدید است، یا یک شرکت هیچ ارتباط سیاسی ندارد، تأثیر نامطلوب EPU بر رفتار سبز بزرگ‌تر می‌شود. ما همچنین اثبات می کنیم که اثرات EPU بر رفتارهای مختلف سبز ناهمگن است. به طور کلی، ما دریافتیم که EPU علاوه بر قیمت دارایی ها و اقدامات مالی شرکت، بر رفتار سبز شرکت نیز تأثیر می گذارد. در انتها پیامدهای سیاست مورد بحث قرار می گیرد.

واژه‌های کلیدی: سیاست‌های اقتصادی، عدم قطعیت، رفتار سبز

Abstract

By leveraging the availability of green activity indicators from Chinese firms, we examine the impact of economic policy uncertainty (EPU) on a firm’s green behavior. Our findings suggest that EPU adversely affects firm-level green attitudes. Additional analyses show that when the market lacks confidence, a firm has severe financial constraints, or a firm has no political connections, the adverse impact of EPU on green behavior is magnified. We also document that the effects of EPU on different green behaviors are heterogeneous. Overall, we find that in addition to asset prices and corporate financial practices, EPU impacts a firm’s green behavior. Policy implications are discussed.

Keywords: Economic policies, Uncertainty, Green behavior

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد