مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده ارزیابی های جدید از عدم قطعیت در پیش بینی سود

مشخصات محصول
قیمت:18000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۴ صفحه فایل WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول:h144

عنوان فارسی:

مقاله  انگلیسی حسابداری ترجمه شده  ارزیابی های جدید از عدم قطعیت در پیش بینی سود

عنوان انگلیسی:

A new measure of earnings forecast uncertainty

چکیده فارسی:

با تکیه بر نتایج نظری معتبر که بر اساس آن عدم قطعیت دارای موئلفه های خاص و مشترکی می باشد، به طرح ارزیابی های جدید از عدم قطعیت در پیش بینی سود پرداخته، به صورتی که مجموع پراکندگی در میان تحلیل گران و واریانس پیش بینی میانگین، توسط مدل GARCH برآورد می گردد. ارزیابی های جدید بر مبنای اطلاعات خصوصی و مشترک در دسترس تحلیلگران در زمانی که پیش بینی را انجام می دهند، می باشد. از این رو، این ارزیابی بعضی از محدودیت های عوامل مورد استفاده مشترک عدم قطعیت در پیش بینی را در تحقیقات قبلی کاهش می دهد. با استفاده از پیش بینی سود توسط تحلیلگران، ما شواهد مستقیمی را از عملکرد برتر ارزیابی های جدید بدست می آوریم.

کلیدواژه: عدم قطعیت، پراکندگی تحلیل گر، اطلاعات خصوصی، BKLS، GARCH

  1. مقدمه

پیش بینی تحلیلگران در سطح گسترده ای در تحقیقات مربوط به مالی و حسابداری برای بررسی پیش بینی متقاضیان بازاری مورد استفاده قرار می گیرد. پژوهشگران و سرمایه گذاران مشخصا علاقمند به براورد عدم قطعیت در ارتباط با درامدهای آینده می باشند، زیرا مشخصه های مهم محیط اطلاعاتی شرکت را پیش از انتشار نتایج حسابداری آشکار می کند. از آنجایی که عدم قطعیت ذاتا غیر قابل حل می باشد، ارزیابی براورد آن مسائل روش شناختی چالش انگیزی را مطرح می کند. در نتیجه، محققان دارای تجاربی با توجه به پروکسی های (عوامل) دیگر برای عدم قطعیت پیش بینی سود دارند.

یکی از رایج ترین ارزیابی های عدم قطعیت پیش بینی سود ، پراکندگی در میان تحلیلگران می باشد. پراکندگی، به عنوان عاملی برای عدم قطعیت ، دارای چندین مزیت می باشد. محاسبه و ارزیابی عدم قطعیت در زمانی که پیش بینی صورت می پذیرد، یعنی در زمان واقعی، آسان است. به هر حال، در میان محققان دیگر، اباربانل (۱۹۹۵) و جانسون (۲۰۰۴) اشاره کرده اند که پراکندگی، عدم قطعیت را به طور کامل مد نظر قرار نمی دهد. در واقع، پراکندگی تنها نشان دهنده یک عنصر از عدم قطعیت می باشد، برای مثال، عدم قطعیت از اطلاعات خصوصی تحلیلگران و تنوع مدل های پیش بینی ایجاد می گردد. علاوه بر این بارون و همکارانش (۲۰۰۹) نشان داده اند که تغییر در پراکندگی نشان دهنده تغییر در عدم قطعیت نبوده بلکه تغییر در عدم تقارن اطلاعاتی می باشد.

 

در نتیجه پراکندگی به عنوان یک به عنوان یک عامل غیر معتبر و شلوغ برای عدم قطعیت پیش بینی در سود می باشد، زمانی که عدم قطعیت مشترک توسط تمام تحلیل گران غالب بوده و زمانی که تغییر در عدم قطعیت بر مبنای ساختار منافع می باشد.

علمل رایج دیگر در مورد عدم قطعیت، ارزیابی می باشد که توسط بارون و همکارانش (۱۹۹۸) مطرح شده است. محقق نشان می دهد که عدم قطعیت بر مبنای مجموع پرکندگی و خطای جذر در پیش بینی میانگین تخمین زده می شود ( که از این به بعد به نام عدم قطعیت BKLS می نامیم). عدم قطعیت BKLS به طور صحیحی به شناسایی این واقعیت می پردازد که، عدم قطعیت از دو موئلفه تشکیل شده است. به هر حال هشدارهای مهمی در زمانی که از عدم قطعیت BKLS به عنوان عاملی برای عدم قطعیت پیش بینی شده استفاده می کنیم، وجود دارد. از آنجایی که خطاهای پیش بینی برای پاسخ دهندگان تنها بعد از اعلان درامد واقعی شناخته می شود، عدم قطعیت BKLS، براوردی را از عدم قطعیت پیش بینی نشان می دهد. همان طور که بعدها در این مقاله جزییات به بحث گذاشته می شود، عدم قطعیت BKLS، بی نهایت تحت تاثیر رویدادهای غیرقابل پیش بینی مهم به دنبال پیش بینی، همانند فجایع ۹/۱۱، ورشکستگی و بازسازی می باشد. علاوه بر این، تکیه ای بر روی این فرضیه دارد که درامدهای واقعی، مستقل بوده ، که نمی توان در عمل ان را مد نظر قرار داد، به گونه ای که رشته گسترده ای از پژوهش هایی وجود دارد که نشان می دهد مدیران به دستکاری درآمدها می پردازد تا پیش بینی تحلیلگران را برآورده ساخته یا کنار بگذارند.  تا حدی که نقضی در فرضیه برونی بودن درامدهای واقعی، ایجاد نگردد، خطای جذر در پیش بینی میانگین درک شده و عدم قطعیت BKLS حاصل شده درک می گردد. از این رو، اعتبار عدم قطعیت BKLS به عنوان عاملی برای عدم قطعیت پیش بینی که تحلیل گران با ان مواجه می باشند، به عنوان موضوع تجربی مهمی می باشد.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد