مقاله ترجمه شده :  درک ارتباط بین رضایتمندی از ارتباطات، عدالت درک شده و رفتار شهروندی سازمانی

دسته بندی:

قیمت: 22000 تومان

تعداد نمایش: 558 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۷

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۰

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۳۰ صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M716

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  درک ارتباط بین رضایتمندی از ارتباطات، عدالت درک شده و رفتار شهروندی سازمانی

عنوان انگلیسی:

Understanding the link between communication satisfaction, perceived justice and organizational citizenship behavior

چکیده فارسی:

در این مطالعه، کاربرد مفاهیم عدالت و رفتار شهروندی سازمانی فراتر از حقوق و رضایت شغلی به منظور ترسیم اثرات پیشین ناشناخته با بررسی ارتباط بین رضایت ارتباطی (CS)، عدالت ادراک شده و رفتار شهروندی سازمانی (OCB) در میان کارمندان چینی، گسترش می یابد. ما پیش بینی می کنیم عدالت درک شده  رابطه بین CS و OCB را تعدیل می کند. ما همچنین پیش بینی می کنیم که CS ارتباط میان عدالت ادراک شده و OCB را تعدیل می کند. تجزیه و تحلیل کمی برای تحلیل روابط استفاده شد. FsQCA به عنوان یک تکنیک اضافی برای آزمایش اثر میانجی استفاده شد. نتایج نشان می دهد که OCB تحت تأثیر CS و عدالت ادراک شده است. CS یک میانجی بین عدالت ادراک شده و OCB است.عدالت درک شده یک میانجی بین CS و OCB نیست. یافته ها نشان می دهد نیاز به افزایش شیوه های ارتباطی و ایجاد یک محیط کار منصفانه برای تشویق رفتارهای اختیاری است. مفاهیم نظری و عملی همراه با محدودیت ها نیز مورد بحث قرار می گیرد.