مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : شیوه های احیای اسلام در مدیریت منابع انسانی

دسته بندی:

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 195 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۰۹

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۷

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۱   صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول: M219

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده :  شیوه های احیای اسلام در مدیریت منابع انسانی میان سازمان های اسلامی منتخب در مالزی

عنوان انگلیسی:

Islamic revival in human resource management practices among selected Islamic organisations in Malaysia

چکیده فارسی:

هدف- در عصری که عمدتاً مذهب تأثیر بسزایی در سبک زندگی و کار افراد دارد، یک رویکرد اسلامی در مدیریت منابع انسانی در مالزی مناسب است. این به آن دلیل است که کارمندان مسلمان بیانگر بزرگترین درصد نیروی کار در مالزی هستند و دولت مالزی در حال پیاده سازی یک پروسه اسلام سازی در کشور است. هدف از این مقاله بررسی و پی بردن به میزان کارمندان مسلمانی است که که به شیوه های مدیریت منابع انسانی(HRM)  آگاهی دارند و همچنین پی بردن به حوزه ی سازمان های اسلامی به شیوه HRM مالزی است که مبتنی بر رویکرد های اسلامی هستند که خلاصه ای از متون مقدس اسلامی برشمرده می شوند.

طرح/ روش شناسی/ رویکرد- این یک تحقیق مبتنی بر نظرسنجی است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه ی گسترده ای استفاده می کند. در مجموع ۱۲۱ کارمند مسلمان که در سازمان های اسلامی کار می کنند به عنوان پاسخگو در این مقاله شرکت می کنند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل عاملی استفاده شده است.

یافته ها- نتایج بدست آمده نشان می دهد که کارمندان مسلمان انتخاب شده در سازمان های اسلامی مالزی از شیوه های HRM که اغلب آنها را به کار می گیرند آگاهی دارند.

مفهوم عملی- شالوده های مذهبی تدبیرات HRM مهم هستند اما به ندرت در ادبیات بطور برجسته بیان شده است. این مقاله منبع مهمی برای مطالعات و تحقیقات آتی است که مربوط به شیوه های HRM در چارچوب اسلامی می باشند. تلاش اولیه برای ارائه ی مدیرانی با یک روش اضافی مدیریت بر افراد، یک تعریف مقدماتی از شیوه های مدیریت منابع انسانی محسوب می شود. برای مدیران منابع انسانی مسلمانی که در سازمان های اسلامی کار می کنند (یعنی آن سازمان هایی که مالکان مسلمان دارند و یا با آموزه های اسلامی برخورد می کنند)، نه تنها دانستن رویکردهای اسلامی بلکه به کار گیری آنها در اداره ی کارمندان نیز یک اجبار برای آنها تلقی می شود. مدیران غیر مسلمان درک بهتری از رفتارهای مورد انتظار و قابل قبول کارمندان مسلمانشان در محل کار دارند. از میان رفتارهایی که از کارمندان مسلمان واقعی انتظار می رود، صرف نظر از اینکه برای چه کسانی کار می کنند، می توان به صداقت، اعتماد، و اراده ی مستمر برای کار اشاره کرد.

اصالت/ ارزش- این مقاله نسبت به سایر مطالعات و تحقیقات قبلی منحصربفرد است زیرا به جای اینکه بطور کلی در مورد مدیریت اسلامی بحث کند به عمق هر یک از عملکرد های HRM مبتنی بر منابع اسلامی معتبر می پردازد و همچنین شواهدی تجربی را فراهم می سازد.

کلمات کلیدی: اسلام، مدیریت منابع انسانی، مالزی