مقاله ترجمه شده تاثیر پیچیدگی اطلاعات بر شکست حسابرسیِ ناشی از تقلب های شرکت

دسته بندی:

قیمت: 29000 تومان

تعداد نمایش: 662 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۴

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۷  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H442

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  تاثیر پیچیدگی اطلاعات بر شکست حسابرسیِ ناشی از تقلب های شرکت: تجزیه و تحلیل سطح فرد حسابرسی

عنوان انگلیسی:

The impact of information complexity on audit failures from corporate fraud: Individual auditor level analysis

چکیده فارسی:

این مطالعه رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته، میزان تنوع و تحریم حسابرسی ناشی از تقلب شرکت را مورد بررسی قرار می دهد. شرکت های نمونه به صورت دستی از لیست شرکای حسابرسی که به دلیل تقلب شرکت ها تحریم شده اند، طبق قانون اوراق بهادار و قانون حسابداران رسمی در تایوان بین سالهای ۱۹۹۲ تا ۲۰۱۰ ، جمع آوری شده اند. نتایج تجربی نشان می دهد که افزایش پیچیدگی اطلاعات شرکت ها با افزایش ارزش پول کلی معاملات با اشخاص وابسته ، بویژه معاملات مبتنی بر درآمد (RPT ها) با اشخاص وابسته ، احتمال افزایش تحریم های حسابرسی را افزایش می دهد. افزون بر این، تنوع محصول پیچیده تر باعث افزایش احتمال تحریم حسابرسان می شود. این نتایج از فرضیه عدم تقارن اطلاعات پشتیبانی می کند یعنی افزایش پیچیدگی اطلاعات شرکت ها، شفافیت اطلاعات را کاهش می دهد و بنابراین عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و حسابرسان را افزایش می دهد و موجب افزایش ریسک حسابرسی می شود. این تحقیقات نشان می دهد که حسابرسان زمانی که شرکت دارای معاملات با اشخاص وابسته پیچیده و تنوع محصول است، باید به ارائه کار حرفه ای حسابرسی توجه کنند. نتایج تحلیلی می تواند شواهد مبتنی بر تحقیق را برای PCAOB در هنگام تدوین خط مشی های حسابرسی معاملات با اشخاص وابسته (PCAOB، ۲۰۱۴) و افشای شرکای همکاران حسابرسی (PCAOB، ۲۰۱۱) در نظر بگیرد.

کلمات کلیدی: شکست حسابرسی، تقلب شرکت ها، پیچیدگی اطلاعات، معاملات با اشخاص وابسته ، تنوع

Abstract

This study examines the association between related-party transactions, level of diversification and auditor sanctions arising from corporate fraud. Sample firms are manually collected from the list of auditor partners sanctioned due to corporate fraud published according to the Securities and Exchange Act and the Certified Public Accountants Act in Taiwan between 1992 and 2010. Empirical results indicate that the increasing complexity of corporate information with increasing aggregate monetary values of related-party transactions, especially revenue-based related-party transactions (RPTs), increases the probability of auditor sanctions. Moreover, more complex product diversification raises the likelihood of auditor sanctions. These results support the information asymmetry hypothesis, namely that increasing complexity of corporate information reduces the transparency of information, and thus raises information asymmetry between managers and auditors, resulting in higher audit risk. This investigation suggests that auditors should pay proper attention to providing professional audit work when a company has complex related-party transactions and product diversification. Analytical results could provide research-based evidence for the PCAOB to consider when formulating policy on the auditing of related party transactions (PCAOB, 2014) and the disclosure of engagement partners (PCAOB, 2011).

Keywords: Audit failure,Corporate fraud,Information complexity,Related-party transactions,Diversification