مقاله ترجمه شده : تاثیرات شوک های مخارج دولت بر تعادل حساب تجاری در کره

دسته بندی:

قیمت: 26000 تومان

تعداد نمایش: 584 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۴

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: ۱۹ صفحه فایل WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H277

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ۲۰۱۸ :  تاثیرات شوک های مخارج دولت بر تعادل حساب تجاری در کره

عنوان انگلیسی:

The effects of government spending shocks on the trade account balance in Korea

چکیده فارسی:

چکیده: این مقاله تاثیرات سیاست مالی را بر تراز حساب تجاری در کشور کره با استفاده از مدلهای اتورگرسیو برداری اقتصاد (VAR) مورد بررسی قرار میدهد. در واکنش به شوکهای هزینه‌های مالی، افزایش ارزش واقعی ارز و و بدنبال آن زوال در تراز حساب تجاری با دوره نمونه قبل از سال ۲۰۰۰ رخ میدهد، در حالی که کاهش ارزش واقعی ارز رخ داده و منجر به بهبود تراز حساب تجاری در دوره نمونه پس از سال ۲۰۰۰میشود. ما این شکست ساختاری را در ارتباط با تحول این کشور، پس از بحران ارز کره جنوبی در سالهای ۱۹۹۷ و۱۹۹۸، از رژیمی با نرخ ارز بشدت مدیریت شده به یک سیستم شناور و بازار محور، توضیح خواهیم داد. بعلاوه چنین تاثیرات سیاستی مالی از نمونه قبل از ۲۰۰۰ ما نشان میدهد که سیاستهای مالی انبساطی میتواند در تحریک اقتصاد بخش خصوصی در کره موثر واقع شود.

کلمات کلیدی: سیاست مالی، حساب تجاری، کسرس دوگانه/دوقلو، واگرایی دوقولو، نرخ ارز واقعی، دارایی در خطر

  1. مقدمه

این مقاله به طور تجربی به بررسی تأثیرات شکوفایی  مالی بر مانده حساب (دفترکل) در کره با استفاده از یک مدل بازاریابی خودکار بازاری (VAR) را بررسی می کند. به طور خاص، ما بررسی می کنیم که چگونه مانده حساب های مبادله به شوک های مخارج دولتی از طریق مکانیزم های انتشاری شوک به سایر متغیرهای کلان اقتصادی، مانند مصرف و نرخ واقعی ارز در کره، پاسخ می دهد. ما اغلب در مورد تاثیرات سیاست مالی بر مانده حساب جاری و مانده حساب های تجاری جایگزین بحث می کنیم، چرا که پاسخ های پویای این دو سریها برای شوک مالی، از نظر کیفی شبیه هستند. این مساله به این دلیل است که اجزای چرخه تجاری آنها که مربوط به تجزیه و تحلیل VAR هستند، همبستگی بسیار بالا را نشان می دهند، حتی زمانی که داده های خام در طول زمان تفاوت های قابل توجهی را نشان می دهند. نظریه های اقتصادی استاندارد (باکستر، ۱۹۹۵؛ کولمان، ۱۹۹۸؛ ارسج، گوئریری و گوست، ۲۰۰۵) توضیحات رک و بی پرده را برای به اصطلاح فرضیه کسری دوگانه ، ارائه دادند. هنگامی که هزینه های دولت بدون افزایش درآمد مالی (کسری مالی)، مصرف کنندگان ریکاردی، افزایش پیدا می کند، به طور منطقی انتظار می رود یک افزایش مالیات در آینده نزدیک، مصرف را کاهش دهند (افزایش پس انداز) و افزایش ساعت کار را به دنبال داشته باشد. با توجه به افزایش ساعت کار، سرمایه افزایش می یابد، سرمایه گذاری افزایش می یابد و پس از آن افزایش در پس انداز خصوص، کاهش می یابد. بنابراین، بدتر شدن حساب جاری (کسری حساب جاری) کاهش می یابد و منجر به کسری دو برابر می شود.

از سوی دیگر، اغلب کتاب های درسی اقتصاد کلان در مقطع کارشناسی مانند مانکیو (۲۰۱۴)، یک توضیح جایگزین اما ساده تر از فرضیه کسری دوگانه ارائه می دهد. با افزایش هزینه های دولت، پس اندازهای ملی کاهش می یابد، که منجر به افزایش نرخ بهره واقعی می شود. نرخ بهره بالاتر بیشتر، پس از آن یک جذب سرمایه بیشتر به سمت بازار سرمایه داخلی را به دنبال دارد و در نتیجه کاهش خروجی سرمایه خالص شکل می گیرد. در عین حال، کاهش خروجی سرمایه خالص موجب افزایش نرخ واقعی مبادله ارز می شود (افزایش بهای واقعی)، که مانده حساب تجاری را وخیم تر می کند.