مقاله انگلیسی مدیریت : تلاش برای وفاداری مسافران به مقصد با شناسایی ویژگی های مسافران وفادار

دسته بندی:

قیمت: 30000 تومان

تعداد نمایش: 280 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۷

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۴

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: ۲۹ صفحه فایل WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M685

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۱۷ :  تلاش برای وفاداری مسافران به مقصد با شناسایی ویژگی های مسافران وفادار

عنوان انگلیسی:

A quest for destination loyalty by profiling loyal travelers

چکیده فارسی:

وفاداری مصرف کنندگان یکی از مهم ترین ساختارهای بازاریابی است و توجه زیادی را به خود جلب کرده است . با این حال ، علیرغم مطالعات زیادی که درزمینه های مختلف وفاداری مصرف کنندگان ، ازجمله گردشگری و مهمان نوازی، انجام گرفته است ، نتایج مد نظر درباره مشوق های وفاداری مصرف کنندگان به شکلی کلی تعیین نشده است.مقاصد ، به عنوان یکی از فراورده های گردشگری ،در درک آنچه بر وفاداری یا عدم وفاداری تأثیر می گذارد ، چالشهایی را پیش روی قرار داده است.دراین تحقیق ، به منظور درک بهتر وفاداری به مقصد، از دو دسته اطلاعات وسیع جهت بررسی سطوح مختلف وفاداری مصرف کنندگان استفاده می کند.نتایج نشان می دهند که وفاداری نگرشی ، نسبت به احتمال بازدید درآینده و شمار بازدیدهای گذشته  (ازمقصد) ، می تواند شاخص بهتری برای وفاداری باشد.

کلمات کلیدی: وفاداری به مقصد، وفاداری مصرف کننده ، وفاداری مشتری ، وفاداری رفتاری ، وفاداری نگرشی ، بازدید مکرر

۱.مقدمه

اعتقاد براین است که وفاداری مصرف کننده ، ازطریق هزینه های پایین تر ارائه خدمت به مشتریان آشنا ، که مشهور به خرید بیشترند،قیمت های بالاتری را می پردازند واز روی میل واشتیاق، محصول یا برند را به دیگران توصیه می کنند، به سوددهی بالاتری منجر می شود. انواع مختلف برنامه های مربوط به وفاداری در صنعت گردشگری و مهمان نوازی ، هتل ها و رستوران ها حاصل توجه ویژه کارشناسان است .همچنین ، محققان مطالعات زیادی را در بررسی مفهوم وفاداری در گردشگری ومهمان نوازی انجام داده اند و درنهایت به مفهومی رفتاری و نگرشی   دست یافته اند که شامل چندین شاخص رفتاری و نگرشی است.گرچه برخی از تحقیقات به شکلی خاص بر وفاداری به مقصد تمرکزدارد، اما ازنظر درک ویژگیهای مسافران وفادار بی نتیجه و ناتمامند.

ازاین رو، هدف از این تحقیق ، بررسی مسافران وفادار به دو مقصد  گردشگری درایالات متحده آمریکا ، یعنی شهر اورلاندو و ایالت فلوریدا ، به منظور شناسایی بیشتر وفاداری به مقصد است .این دو،  مقاصد گردشگری محبوبی هستند که مسافران بین المللی و محلی بارها ازآنها دیدن می کنند. آنها بدین دلیل در این تحقیق انتخاب شده اند که پاسخگویان قابل مقایسه ای  با تمایلات وفاداری مختلف می توانند مدنظرقرار گیرند. هدف ، تعیین عوامل توصیفی وبالقوه  وفاداری ، ازجمله عوامل تعیین کننده بالقوه و پیامدهای آنها ، ازطریق مقایسه گروه های وفادار با ویژگی های اجتماعی دموگرافیک ، رفتاری و شخصیتی  مختلف است .تفاوت های موجود دراین گروه ها به عوامل تأثیرگذار و معناداری دوشاخص موجود دراین تحقیق منجر می شود.به عبارت دیگر، تفاوت ها و شباهت های بین گروه هایی با تمایلات وفاداری مختلف ، درتوصیف چگونگی تعریف وفاداری به مقصد ، آنچه برآن تأثیر می گذارد ودرمقابل، آن چه تأثیراتی دارد.با انجام این کار در این دومقصد ، هدف ، ارائه اطلاعاتی درباره وفاداری است که  می تواند اعتبار بیرونی را نیز داشته باشد.ازاین رو،فرضیه کلی تحقیق این است که مسافران وفادارنسبت به مسافران غیروفادار، دارای ویژگیهای اجتماعی دموگرافیکی ، روانشناختی و رفتاری متفاوتی هستند.