مقاله ترجمه شده  اثر شلاق چرمی در زنجیره تامین حلقه بسته

مشخصات محصول
قیمت:26000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحه انگلیسی:  ۳۰

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۴۱ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M800

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده  ۲۰۱۸ :  اثر شلاق چرمی در زنجیره تامین حلقه بسته: یک بررسی ادبی سیستماتیک

عنوان انگلیسی:

The bullwhip effect in closed-loop supply chains: A systematic literature review

چکیده فارسی:

اثر شلاق چرمی، یا چگونگی تعمیم پیدا کردن عدم اطمینان و نارضایتی مشتریان نهایی، به کل زنجیره تامین ، به طور گسترده در ادبیات مدیریت زنجیره تامین مورد بحث قرار گرفته‌است. اگر چه یک جریان تحقیقات جامع در مورد علل و عوامل کاهش اثر شلاقی در زنجیره‌های تامین مستقیم وجود دارد، مطالعات اندکی بررسی کرده‌اند که چگونه این پدیده خود را در زنجیره‌های تامین حلقه بسته نشان می‌دهد. ما استدلال می‌کنیم که این پدیده می‌تواند با افزایش انتشار، ضایعات و مصرف منابع طبیعی، عملکرد زیست محیطی  زنجیره تامین را تحت‌تاثیر قرار دهد. این مقاله با هدف پر کردن این شکاف نظری، علل و عوامل کاهش اثر شلاقی در زنجیره‌های تامین آتی و زنجیره‌های تامین حلقه بسته را مقایسه می‌کند. برای این منظور، ما یک مرور ادبیات سیستماتیک را بکار می‌گیریم که تحلیل کتاب سنجی و تحلیل محتوا را ترکیب می‌کند. مطالعات انجام‌شده در بررسی ما نشان می‌دهد که علت اثر شلاقی در زنجیره‌های تامین حلقه بسته شبیه به زنجیره‌های تامین آتی است. با این حال، بیشتر مطالعات به این مساله اشاره نکرده اند که کیفیت محصولات بازگشتی با کیفیت محصولات جدید، متفاوت است، و یک متغیر دیگر به پیچیدگی زنجیره تامین اضافه می‌شود که به نوبه خود می‌تواند منجر به تغییرپذیری بیشتر شود در نتیجه باعث ایجاد اثر شلاقی شود. با توجه به کاهش، ما دریافتیم که عامل کاهش اولیه با افزایش نرخ بازده محصول مرتبط است. علاوه بر این، پیشنهاد می‌کنیم که بستن یک زنجیره تامین می‌تواند اثر شلاقی را کاهش دهد و می‌تواند منجر به اثرات مثبت در عملکرد زیست محیطی زنجیره‌های تامین شود.

کلمات کلیدی: زنجیره تامین حلقه بسته، زنجیره تامین معکوس، اثر شلاقی، اقتصاد مدور، پایداری، زنجیره تامین سبز

Abstract                                                                        

The bullwhip effect, or how uncertainty associated with the end customers’ demand propagates through the entire supply chain, has been widely discussed in supply-chain management literature. Although there is a well-established research stream on the causes and mitigating factors for the bullwhip effect in forward supply chains, few studies have investigated how this phenomenon manifests itself in closed-loop supply chains. We argue that this phenomenon can affect the supply chain’s environmental performance by increasing emissions, waste and consumption of natural resources. Aiming at filling this theoretical gap, this article compares the causes and mitigating factors of the bullwhip effect in forward supply chains and closed-loop supply chains. To this end, we employ a systematic literature review that combines bibliometric and content analyses. The studies examined in our review indicate that the causes of the bullwhip effect in closed-loop supply chains are similar to those in forward supply chains. However, most of the studies have not considered that the quality of returned products are different from the quality of their new counterparts’ products, adding another variable into the complexity of a given supply chain which, in turn, could lead to higher variability, thereby causing the bullwhip effect. Regarding mitigation, we found that the primary mitigating factor is related to increasing the product return rate. Moreover, we suggest that closing a supply chain can reduce the bullwhip effect, which could lead to positive impacts in the environmental performance of supply chains.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد