مقاله ترجمه شده شرکت های خانوادگی و مدیریت سرمایه در گردش

مشخصات محصول
قیمت:73000تومان
دسته بندی: ,

سال نشر: ۲۰۲۲

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۱  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۲  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1254

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Journal of Behavioral and Experimental Finance

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۲ :  نام نیک بهتر از ثروت است: شرکت های خانوادگی و مدیریت سرمایه در گردش

عنوان کامل انگلیسی:

A good name is better than riches: Family firms and working capital management

چکیده فارسی:

مطالعات متعددی نشان داده اند که شرکت‌های خانوادگی از سیاست‌های مالی پر ریسک اجتناب کرده و به اهدافی مانند بقا و شهرت بیش از سودآوری مالی اهمیت می‌دهند. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که شرکت‌های خانوادگی سیاست‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت محافظه‌کارانه را با سرمایه‌گذاری بیشتر در سرمایه در گردش اتخاذ می کنند.  قابل ذکر است که شرکت های خانوادگی موجودی انبار بیشتری دارند و بدهی خود به تامین کنندگان را به سرعت پرداخت می کنند. این تصور کلی که سرمایه گذاری بیشتر در سرمایه در گردش ، سودآوری را کاهش می دهد برای شرکت های خانوادگی صدق نمی کند. این مطالعه اولین مقاله ای است که یک کانال منحصر به فرد سرمایه گذاری در سرمایه در گردش را بررسی می کند که از طریق آن شرکت های خانوادگی ممکن است بدون آسیب رساندن به سودآوری به اهداف بقا و شهرت دست یابند.

کلیدواژگان: شرکت های خانوادگی، مدیریت سرمایه در گردش، عملکرد مالی

Abstract

Several studies show that family firms avoid risky financial policies and value goals such as survival and reputation more than financial profits. Our study provides new evidence that extends the literature by showing that family firms exhibit conservative short-term investment policies by investing more in working capital. Notably, family firms hold more inventories and pay their suppliers promptly. The general notion that higher working capital investments debilitate profitability does not hold true for family firms. This paper is the first to explore the unique channel of working capital investments through which family firms may accomplish survival and reputation goals without hurting profitability.

Keywords: Family firms, Working capital management, Financial performance

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد