مقاله انگلیسی ترجمه شده آیا شخصیت کشور سازنده برند موجب افزایش ارزش طول عمر مشتریان خرده فروشی می شود

دسته بندی:

قیمت: 22000 تومان

تعداد نمایش: 388 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۱

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۸ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M845

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۸ :  آیا شخصیت کشور سازنده برند موجب افزایش ارزش طول عمر مشتریان خرده فروشی می شود؟ رویکرد تجزیه و تحلیل داده بزرگ

عنوان انگلیسی:

Does country-of-origin brand personality generate retail customer lifetime value? A Big Data analytics approach

چکیده فارسی:

بسیاری از شرکت های خرده فروشی شاهد کاهش وفاداری مشتریان به دلیل افزایش تجارت الکترونیک و منافع حاصل از آن برای مصرف کنندگان، بوده اند، از جمله افزایش انتخاب، قیمت پایین و سهولت تغییر برند مورد استفاده. خرده فروشان مدت های طولانی اطلاعات را جمع آوری کرده اند تا عادت های خرید مشتری را یاد بگیرند؛  با این حال، در حال حاضر بسیاری از آنها از تحلیل های داده کاوی برای افزایش اثربخشی بازاریابی با پیش بینی الگوهای خرید آینده و ارزش بالقوه طول عمر مشتری، به ویژه بخش های مهمی مانند مشتریان تکراری  بالقوه و وفادار ، استفاده نمی کنند. داده کاوی می تواند مقادیر زیادی از داده های کسب و کار (“داده های بزرگ “) را به منظور پیش بینی نیازهای مصرف کننده و افزایش ارزش طول عمر مشتریان (CLV)، تجزیه و تحلیل کند. مطالعات قبلی در مورد این موضوعات عمدتا بر فرضیات مفهومی تمرکز می کنند و به طور کلی مدل های معتبر تجربی را ارائه نمی دهند.

این مطالعه به دنبال پر کردن شکاف تحقیق با استفاده از آنالیز داده های بزرگ از طریق تحلیل تقریبا ۴۴،۰۰۰ تراکنش فروش مروبط به ۲۶،۰۰۰ مشتری یک فروشگاه خرده فروشی تایوانی،  برای درک چگونگی ارتباط  ویژگی های شخصیتی مصرف کنندگان با ویژگی های کشور سازنده (COO) (شخصیت برند) برندهای ماء الشعیر و پیش بینی ارزش بالقوه طول عمر مشتری (CLV) ،می باشد. یافته ها نشان می دهد که مصرف کنندگان تمایل دارند که برند های هر کشور را با صفات شبیه به صفات شخصیت خود (یعنی ژاپن-صلح طلبی، بلژیک -آزادی ، ایرلند- هیجان و …) خریداری کنند.  به طور معناداری، مشتریانی که در گروهی با صفات شخصیتی مرتبط با ” صلح طلبی ” و “آزادی”  دسته بندی شده اند ،در میان پنج خوشه تحلیل شده به عنوان سودآورترین مشتریان بودند (CLV value = 0.3149, 0.2635). این مطالعه دیدگاه های ارزشمند جدیدی را در مورد ویژگی های شخصیتی کشور سازنده ی برند و ویژگی های شخصیتی  مصرف کننده با رفتارهای خرید تعاونی  همراه با استفاده از تکنیک های داده کاوی فراهم می کند و ارزش توسعه ی CLV را در ایجاد استراتژی های بازاریابی مناسب ارزیابی می کند.

کلیدواژگان: تجزیه و تحلیل داده های بزرگ، استراتژی بازاریابی مشتری محور، کشور سازنده، شخصیت برند، ارزش طول عمر مشتری، صنعت خرده فروشی

Abstract    

Many retail firms have witnessed the erosion of customer loyalty with the rise of e-commerce and its resulting benefits to consumers, including increased choices, lower prices, and ease of brand switching. Retailers have long collected data to learn about customer purchasing habits; however, many currently do not use data-mining analytics to increase marketing effectiveness by predicting future buying patterns and potential customer lifetime value, particularly to important segments such as loyal and potential repeat customers. Data mining can efficiently analyze large amounts of business data (“Big Data”) in an effort to forecast consumer needs and increase the lifetime value of customers (CLV). Previous studies on these topics primarily focus on conceptual assumptions and generally do not present empirically valid models.

The present study sought to fill the research gap by using Big Data analytics to analyze approximately 44,000 point-of-sale transaction records for 26,000 customers of a Taiwanese retail store to understand how consumer personality traits relate to the country-of-origin (COO) traits (brand personality) of beer brands, and to predict potential customer lifetime value (CLV). The findings revealed that consumers tend to purchase and co-purchase brands with traits similar to their own personality traits (i.e., Japan—peacefulness, Belgium—openness, Ireland—excitement, etc.). Significantly, customers with the group of personality traits associated with “peacefulness” and “openness” were the most profitable customers among the five analyzed clusters (CLV value = 0.3149, 0.2635). The study provides valuable new insights into COO brand personality and consumer personality traits with co-purchase behaviors via data mining techniques, and highlights the value of extending CLV in developing useful marketing strategies.

Keywords: Big Data analytics,Customer-driven marketing strategy,Country-of-origin,Brand personality,Customer lifetime value,Retail industry