مقاله ترجمه شده تأثیر شخصیت حسابرس بر کیفیت حسابرسی

مشخصات محصول
قیمت:72000تومان
دسته بندی: ,

سال نشر: ۲۰۲۲

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۴  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۵۰  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H791

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Journal of Business Research

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۲ :  تأثیر شخصیت حسابرس بر کیفیت حسابرسی

عنوان کامل انگلیسی:

The influence of the auditor’s personality in audit quality

چکیده فارسی:

این مطالعه با استفاده از مدل معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی و روش‌های آنالیز تطبیقی کیفی مجموعه فازی، تأثیر شخصیت حسابرس بر کیفیت حسابرسی را تحلیل می‌کند. این تحقیق از دیدگاه های نظریه شخصیت BIG-5 و مطالعات تجربی در کیفیت حسابرسی استفاده می کند. نتیجه PLS-SEM نشان می‌دهد که ویژگی‌های سازگاری، وجدان مندی و گشودگی به طور مثبت با تردید حرفه‌ای حسابرسان مرتبط است، در حالی که وجدان مندی و روان رنجوری بر شیوه‌های کیفیت حسابرسی تقلیل یافته تأثیر منفی می‌گذارند. نتایج fsQCA وجود پیکربندی‌های متعددی از ویژگی‌های شخصیتی را نشان می‌دهد که منجر به کیفیت حسابرسی بالا (پایین) می‌شوند. علاوه بر این، عدم تقارن علی یافت شده نشان می‌دهد که شخصیت، ترکیبی از ویژگی‌های فردی است که به شیوه‌ای متفاوت و پیچیده با کیفیت حسابرسی تعامل دارند. این مطالعه تکمیل کننده تحقیقات قبلی در مورد محرک‌های حسابرس برای ارائه کیفیت حسابرسی است و از تصمیمات مؤسسه حسابرسی پشتیبانی می‌کند و درباره بهترین ترکیب‌های ویژگی‌های شخصیتی که حسابرسان باید برای ایجاد کیفیت ممتاز حسابرسی داشته باشند، اطلاعاتی را ارائه می‌دهد.

کلمات کلیدی: شخصیت حسابرس، کیفیت حسابرسی، شیوه های کیفیت حسابرسی تقلیل یافته، تردید حرفه ای، اهمیت، fsQCA PLS-SEM

Abstract

This study analyzes the auditor personality impact on audit quality, using partial least squares structural equation model and fuzzy-set qualitative comparative analysis methods. This research draws on the insights of Big 5 personality theory and empirical studies in audit quality. The PLS-SEM result reveals that the traits of agreeableness, conscientiousness and openness are positively associated with professional skepticism of auditors, while conscientiousness and neuroticism negatively affect reduced audit quality practices. The fsQCA results show the existence of multiple configurations of personality traits leading to high (low) audit quality. Moreover, the causal asymmetry found reveals that personality is a combination of individual traits that interact in a differentiated and complex way with audit quality. This study complements previous research on auditor’s drivers for supplying audit quality and provides support to audit firm decisions informing about the most relevant combinations of personality traits that auditors must have to make outstanding audit quality.

Keywords: Auditor personality, Audit quality ,Reduced audit quality practices, Professional skepticism, Materiality, fsQCA PLS-SEM

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد