مقاله ترجمه شده :  یک مدل نظری درک ذینفع از یک سیستم گزارشگری مالی جدید

دسته بندی:

قیمت: 220,000 ریال

تعداد نمایش: 222 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۶

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۶

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۶  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H357

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  یک مدل نظری درک ذینفع (سهامدار) از یک سیستم گزارشگری مالی جدید

عنوان انگلیسی:

A theoretical model of stakeholder perceptions of a newfinancial reporting system

چکیده فارسی:

این مقاله، یک مدل نظری برای ارزیابی اینکه چگونه ذینفعان (سهامداران) یک تغییر عمده در یک نظام حسابداری را درک می کنند پیشنهاد می دهد. برای مثال  تصویب استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IRFS) یا یک سیستم گزارشگری مالی مبتنی بر استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی. با استفاده از یک رویکردن تئوری استقراضی، این مدل از بازببینی عوامل کیلیدی که گزارش شد به تاثیر درک از تغییرات تبدیل می شود. این عوامل از ادبیاتی که با تغییر مدیریت، ترتیبات سازمانی، روانشناسی، سیستم های اظلاعاتی، جامع شناسی و گزارشگری مالی استخراج شده است. مدل پیشنهادی بر عوامل فردی، فنی، موقعیتی، روند تغییرات به عنوان عناصر اصلی دلالت دارد. به این ترتیب تعدادی از مسائل موثر بر ادراکات از گزارشگری مالی را برجسته میکند. مدل در حال ظهور، دارای چشم انداز قوی از بهبود درک روند نغییرات به طور کلی، و  بخصوص تغیرات گزارشگری مالی می باشد. مدل پیشنهادی می تواند برای ارزیابی اینکه چه تعداد اصطلاحات  مهم گزارشگری مالی ملی درک شود و آیا این اصطلاحات موفق خواهد بود یا خیر. بینش عملی ناشی از این مدل به خصوص می تواند در رابطه با تنظیم کنندگان و استاندارد سازان  در ایجاد راهکار های مناسب برای مقابله با مشکلات درک شده پیاده سازی شود.

مقدمه

تصویب الزامی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IRFS) برای تهیه صورت های مالی تلفیقی شرکتهای عضو اتحادیه اروپا (ترتیب اثرداده شده در ۲۰۰۵) باعث پذیرش وسیع دولتها از سستم های حسابداری مبتنی بر IRFS  شد. چنین سیستم حسابداری مبتنی بر IFRS به طور معمول به عنوان منشا آنگلوساکسون پذیرفته می شود. با این حال برخی کشورها (مانند فرانسه، پرتقال و ژاپن) سیتم های حسابداری مبتنی بر IRFS را خارج از مفاد آنگلو ساکسون پذیرفتند. به طور سنتی، سیستم های گزارشگری مالی در این کشورها بر نیازهای اعتباری، سیستم های مالیاتی ملی و یک قانون حقوقی مبتنی بر لاتین متمرکز شده است. در چنین مواردی، تصویب IFRS، یک تغییر اساسی در نحوه حسابداری و گزارشگری مالی درک شده بود. توجه کمی به تعیین اینکه تغییرات اساسی در سیستم های گزارشگری مالی و صورتهای مالی مرتبط با ذینفعان (سهامداران) درک شد  اند، اختصاص داده شده است (Rees & Chandler، ۲۰۰۴). این نگران کننده است، زیرا از دیدگاه سهامداران با توجه به پذیرش و پیاده سازی استانداردهای گزارشگری مالی بسیار مرتبط و مهم می باشد. بدنه در حال رشد ادبیات مربوط به تغییر اهمیت و فهمیدن اینکه چگونه درک افراد احتمال موفقیت در تغییرات نو آور را اذعان کرده است. Dibella (2007) به درستی به آن اشاره می کند که:

ادراکات شرکت کنندگان از اینکه اجرا موفق تغییر بسیار مهمتر از ماهیت خود تغییر می باشد. بدون درگیر بودن یا مشارکت فعال شرکت کنندگان، تغییرات نو آور موفق نخواهد بود، و یا ممکن اس منجر به نتایج غیرمنتظره و یا غیرمولد شود. مدیریت ادراکات شرکت کننده یکی از عناصر اصلی مدیریت تغییر است.

Abstract

This paper proposes a theoretical model to assess how stakeholders perceive a major change of an accounting regime: for example, the adoption of International Financial Reporting Standards [IFRS] or an IFRS-based financial reporting system. Using a theory borrowing approach, the model evolves from a review of key factors that have been reported to affect perceptions of change. These factors are drawn from literature dealing with management change, institutional arrangements, psychology, information systems, sociology and financial reporting. The proposed model implicates individual, technical, situational, and change process factors as major elements. Thereby, it highlights a multiplicity of matters that influence perceptions of a financial reporting change. The emerging model holds strong prospect of improving understanding of change processes in general, and financial reporting changes, in particular. The proposed model can be used to assess how any major national financial reporting reform is (or will be) perceived, and whether or not the reform will be successful. The practical insights arising from application of the model can be particularly relevant for regulators and standard-setters in devising appropriate strategies for coping with perceived implementation problems.

پاسخ دهید