مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده به سوی موفقیت در سیستم های هوشمند کسب و کار اثرات بلوغ و فرهنگ در تصمیم گیری تحلیلی

دسته بندی:

قیمت: 14000 تومان

تعداد نمایش: 631 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه انگلیسی:۱۱

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۱ صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول:M320

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده به سوی موفقیت در سیستم های هوشمند کسب و کار اثرات بلوغ و فرهنگ در تصمیم گیری تحلیلی

عنوان انگلیسی:

Towards business intelligence systems success: Effects of maturity and culture on analytical decision making

چکیده فارسی:

ادبیات سیستم های اطلاعاتی (IS) مدت زیادی است که بر تاثیر مثبت اطلاعات ارائه شده توسط سیستم های هوشمند کسب و کار (BIS) در تصمیم گیری، تأکید دارد به خصوص هنگامی که سازمان ها در محیطی به شدت رقابتی کار می کنند. ارزیابی اثربخشی BIS در درک ما از ارزش و اثر بخشی عملیات و سرمایه گذاری مدیریت، حیاتی است. با این حال، در حالی که موفقیت سیستم های اطلاعاتی به خوبی مورد تحقیق قرار گرفته است، درک ما از چگونگی ارتباط بین ابعاد BIS با یکدیگر و اینکه چگونه آنها بر استفاده از BIS تاثیر می گذارند، محدود است. در پاسخ، ما مطالعه ای مبتنی بر بررسی کمی به منظور بررسی روابط بین بلوغ، کیفیت اطلاعات، فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی، و استفاده از اطلاعات برای تصمیم گیری به عنوان عناصر مهم موفقیت BIS خواهیم داشت. تجزیه و تحلیل آماری داده های جمع آوری شده از ۱۸۱ سازمان متوسط ​​و بزرگ با استفاده از آمار توصیفی و مدل سازی معادله ساختاری ترکیب شده است. نتایج تجربی، بلوغ BIS را با دو بخش کیفیت اطلاعات، یعنی محتوا و کیفیت دسترسی ارتباط می دهد. بنابراین ما مدلی پیشنهاد کرده ایم که به درک روابط میان ابعاد مختلف موفقیت BIS به ماکمک می کند. بخصوص، در می یابیم که بلوغ BIS تاثیر قوی بر کیفیت دسترسی به اطلاعات دارد. علاوه بر این، تنها کیفیت محتوای اطلاعات مربوط به استفاده از اطلاعات است، در حالی که تاثیر کیفیت دسترسی به اطلاعات چندان قابل توجه نیست. ما دریافتیم که فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی بدون شک استفاده از اطلاعات را بهبود می بخشد اما ممکن است تاثیر مستقیم
کیفیت محتوای اطلاعات را خنثی کند.

واژه های کلیدی : سیستم های هوشمند کسب و کار، کیفیت اطلاعات، استفاده از اطلاعات، فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی، مدل موفقیت، مدل سازی معادلات ساختاری

  1. مقدمه

بدیهی است به طور کلی مهم ترین پرسش پژوهشی در زمینه فن آوری اطلاعات (IT) / سیستم های اطلاعاتی (IS)، اندازه گیری ارزش کسب و کار آنها [۵۴]، موفقیت آنها و شناسایی عوامل کلیدی موفقیت آنهاست [۲۳]. در زمینه پشتیبانی از تصمیم گیری، سیستم های هوشمند کسب و کار (BIS) راه حلهای تکنولوژیکی هستند که یکپارچه سازی داده ها و قابلیت های تحلیلی رابرای ذینفعان در سطوح مختلف سازمانی ارائه می کنند، و اطلاعات ارزشمندی را برای تصمیم گیری فراهم میآورند [۷۶]. در مقایسه با سیستم های عملیاتی، ارزیابی موفقیت BIS معمولا مشکل تراست زیرا BIS ها، سیستم های سازمانی گسترده ای هستندکه در آنها بیشتر سود، بلند مدت و غیرمستقیم بوده و اندازه گیری آن دشوار است [۶۹].

اصطلاح هوش کسب و کار (BI) می تواند به روش های مختلف کامپیوتری و فرایندهای تبدیل داده به اطلاعات و سپس به دانش اطلاق گردد، که در نهایت به منظور ارتقاء تصمیم گیری درسازمان مورد استفاده قرار می گیرد [۸۲]. ما بین دو مفهومBI و BIS تفاوت قایل می شویم و BIS (یا محیط هوشمند کسب و کار [۲۸]) را به عنوان اطلاعات با کیفیتی که با طراحی خوش ساختاری ذخیره شده اند و با ابزارهای نرم افزاری کسب و کار کاربرپسند همراه هستند و به ارائه دانش با دسترسی به موقع، تجزیه و تحلیل موثر و ارائه بصری اطلاعات صحیح، می پردازند که آنها را قادر به انجام اقدامات یا تصمیمات درست می سازد می شناسیم. همچنین ما BI را به عنوان توانایی یک سازمان یا کسب و کار در منطق، برنامه ریزی، پیش بینی، حل مشکلات، تفکر انتزاعی، درک، نوآوری و یادگیری می شناسیم بطوریکه باعث افزایش دانش سازمانی، اطلاع رسانی در پردازش های تصمیم گیری وتوانمندی در انجام اقدامات موثر می شود، و به توفیق و دستیابی به اهداف کسب و کارکمک می کند [۸۰]. بر این اساس، فرآیند ها، فن آوری ها، ابزارها، برنامه های کاربردی، داده ها، پایگاه داده ها، میزهای کار، کارت های امتیازی و OLAPها همه در ایجاد توانایی هایی که تعریف BI است نقش ایفا می کنند [۸۰] با این حال، آنها تنها وسیله ای برای رسیدن به هوشمندی در کسب و کار(BI) هستند- نه خود هوشمندی.

بیشتر تحقیقاتی که در زمینه ارزیابی موفقیت سیستم های اطلاعاتی انجام شده است [۸] با استفاده از

مدل چند بعدی موفقیت سیستم های اطلاعاتیMcLean و DeLone بوده است [۲۲، ۲۳] که یکی از مدل هایی است که در اغلب تحقیقات استفاده می شود، یا اشاره می گردد و حتی مورد انتقاد قرار می گیرد. در مقوله هایی مانند ویژگی های مطلوب سیستم های اطلاعاتی که اطلاعاتی (از قبیل کیفیت سیستم)، تولید می کنند، اطلاعات محصول در مورد ویژگی های مطلوب (به عنوان مثال IQ)، و مفروضات مشتریان درباره اطلاعات تولیدی(به عنوان مثال استفاده از اطلاعات) به عنوان ابعاد متداول موفقیت در نظر گرفته می شوند [۲۲]. این مدل بر درک ارتباط بین ابعاد مختلف موفقیت تاکید دارد. در حالی که ارزش (“سود خالص” در مدل موفقیت McLeanو DeLone) متغیر نهایی موفقیت است، استفاده ازسیستم برای ایجادبرخی از “سود های خالص” خاص ضروری است.

در حالی که شواهد قابل توجهی اهمیت هوش تجاری و BIS را برای سازمان نشان می دهد، Wixom و Watson نشان می دهند که منافع BIS به اندازه کافی مورد تحقیق قرار نگرفته اند و در نتیجه نیاز به توجه بیشتری است [۸۴]. Ranjan [65] الزامات و نیازمندی های کسب و کار مورد نیاز برای ترکیب BI در سازمانهارا از لحاظ کیفی مورد کاوش قرار داد. Elbashirو همکاران [۲۷] اثرات کارایی استفاده از BIS را در فرآیند کسب و کار و سطوح سازمانی مورد تحقیق قرار دادند. با تصریح این مساله که اجرای BIS کار پیچیده ای است که نیاز به منابع قابل توجهی دارد، Yeoh و همکاران. [۸۵] یک چارچوب CSFشامل عوامل را پیشنهاد دادند و عناصر حیاتی برای اجرای BIS را با هم مرتبط ساختند. با این حال، هیچ مطالعه ای، تجزیه و تحلیل عمیقی از موفقیت BIS ارائه نکرده است. در نتیجه، هدف اصلی مطالعه ما این است که یک درک جامع ازروابطموجود بین ابعادموفقیت BIS ، با تمرکز بر روی متغیرهای مؤثر در استفاده از BIS ارائه دهیم.