مقاله ترجمه شده توسعه یک چارچوب برای اجرای سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی پایدار

مشخصات محصول
قیمت:38000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۸

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۳۳ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۳۰  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M773

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Journal of Cleaner Production

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۸ :  توسعه یک چارچوب برای اجرای سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی پایدار

عنوان کامل انگلیسی:

Development of a Framework for Sustainable Enterprise Resource Planning Systems Implementation

چکیده فارسی:

پیاده سازی کارآمدِ پایداری در سازمان ها نیازمند یک سیستم اطلاعاتی یکپارچه مانند سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی (S-ERP) می باشد. سیستم S-ERP به سازمان ها کمک می کند تا تمام فعالیت های پایداری را در پایگاه داده اصلی یک سازمان ادغام کنند. برای اجرای این سیستم، متخصصان به یک طرح جامع متشکل از یک نقشه راه، چارچوب و دستورالعمل ها نیاز دارند. مطالعات قبلی مفاهیم مهم سیستم S-ERP، توسعه و ارزیابی نقشه راه S-ERP و توسعه چارچوب S-ERP را بررسی کرده اند. این مطالعه چارچوب S-ERP را با استفاده از روش‌های علمی تخصصی ارزیابی می‌کند. دوازده متخصص برای ارزیابی محتوا و مزایای این چارچوب مورد مصاحبه قرار گرفتند. نتایج تجزیه و تحلیل نشان می دهد که چارچوب اولیه S-ERP باید به دو بخش تقسیم شود: چارچوب اجرای پایداری و چارچوب اجرای سیستم. چارچوب اجرای پایداری شامل دو جنبه است: پارادایم پایداری (محیط زیست، اقتصاد، جامعه) و پارادایم تصمیم گیری (سطح استراتژیک، سطح تاکتیکی و سطح عملیاتی). سطح عملیاتی شامل اجزای زنجیره ارزش یک سازمان است. چارچوب پیاده سازی سیستم از دو جنبه تشکیل شده است: سطوح استراتژیک و پیاده سازی. متخصصان تأیید می کنند که چارچوب S-ERP می تواند در صنایع مختلف استفاده شود.

کلیدواژه: برنامه ریزی منابع سازمانی پایدار، پیاده سازی؛ نقشه اصلی؛ چارچوب؛ ارزیابی

Abstract

Implementation of effective sustainability within organisations requires an integrated information system, such as Enterprise Resource Planning (S-ERP) systems. The S-ERP system helps organisations to integrate all sustainability activities into the main database within an organisation. To implement this system, practitioners need a master plan consisting of a roadmap, framework, and guidelines. Previous studies have examined the important concept of the S-ERP system, the development and evaluation of S-ERP roadmap, and the development of the S-ERP framework. This study proposes an evaluation of the S-ERP framework using expert review methods. Twelve experts are involved in the interview to evaluate the content and usefulness of the framework. The results of the analysis show that the initial S-ERP framework should be divided into two parts: sustainability implementation framework and system implementation framework. The sustainability implementation framework includes two aspects: sustainability paradigm (environment, economy, society) and decisional paradigm (strategic level, tactical level, and operational level). The operational level comprising the value chain components of an organisation. The system implementation framework consists of two aspects: strategic and implementation levels. Experts affirm that the S-ERP framework can be used by organisations from various industries.

Keywords: Sustainable enterprise resource planning; implementation; master plan; framework; evaluation.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد