مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده سیستم های اطلاعاتی لجستیک و حمل و نقل در ترکیه :از منظر دولت الکترونیکی

دسته بندی:

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 512 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۰۹

تعداد صفحه انگلیسی:۲۰

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۰ صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول:M97

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده سیستم های اطلاعاتی لجستیک و حمل و نقل در ترکیه :از منظر دولت الکترونیکی

عنوان انگلیسی:

Logistics and transportation information systems in Turkey: e-government perspectives

چکیده فارسی:

هدف- هدف این مقاله، پژوهش کلی روی «نرم افزارهای حمل و نقل» و بررسی عوامل حیاتی موفقیت نرم افزارهای حمل و نقل الکترونیکی در ترکیه است.

طراحی/ روش شناسی/ رویکرد- بر اساس بررسی ادبیات در نرم افزار های کاربردی دولت الکترونیکی، این مقاله درک نظری از عوامل حیاتی موفقیت در نرم افزار های کاربردی حمل و نقل الکترونیکی ایجاد می کند.

یافته ها- با توجه به «عوامل حیاتی موفقیت» در حمل و نقل وابسته به خدمات دولت الکترونیکی ترکیه، فرصتهای شناسایی شده شامل افزایش فعالیت های لجستیکی و حمل و نقل، وجود استراتژی سیستم های اطلاعاتی ملی در خصوص نرم افزار های کاربردی، پذیرش استانداردهای بین المللی و اتحادیه اروپا، آگاهی صنعت حمل و نقل از اهمیت فناوری اطلاعات، مقررات جدید برای فناوری اطلاعات، اولویتها در ارائه مشوق های مالی برای پروژه های فناوری اطلاعات مبتنی بر نوآوری، هستند. تهدیدهای شناسایی شده شامل استفاده نامناسب از خدمات حمل و نقل الکترونیکی به دلیل مشکلات امنیتی و حریم خصوصی، نیاز به منابع مالی قابل توجه، ماهیت پراکنده وجوه سازمان ها، تعداد محدود ارائه دهندگان خدمات فناوری اطلاعات در نرم افزار های حمل و نقل، مقدار ناکافی تحقیق و توسعه (R&D) و نیاز به منابع مالی قابل توجه، هستند که به عنوان تهدید برای خدمات دولت در بخش حمل و نقل شناسایی شده­اند.

محدودیتهای/پیامدهای پژوهش– این مقاله فقط برای کاربردهای الکترونیکی حمل و نقل در ترکیه در نظر گرفته شده است.

مفهوم عملی- نتایج می تواند برای توسعه سیاست هایی برای افزایش پذیرش دولت الکترونیکی استفاده شود.

اصالت / ارزش–روش عوامل حیاتی موفقیت، الزامات مورد نیاز برای توسعه سیاستهای دولت الکترونیکی را نشان می دهد.

کلمات کلیدی– حمل و نقل، سیستم های اطلاعاتی، ترکیه.

معرفی

سیستم های اطلاعاتی، در همه نوع سازمانی سه نقش حیاتی دارند: پشتیبانی از عملیات کسب و کار، پشتیبانی از تصمیم گیریهای مدیریتی و ایجاد مزیت رقابتی استراتژیک. بکارگیری و اجرای فناوری اطلاعات اخیراً تاثیر قابل توجهی در عرصه لجستیک و حمل و نقل داشته است. به همین خاطر؛ عملیات کسب و کار، نحوه مشارکت بالا و پایین دستی در زنجیره تأمین و نحوه رابطه با مشتریان در حال تغییراست. بر این موضوع تاکید شده است که جریان اطلاعات از طریق IT بین همه بخشهای زنجیره تأمین، عملکردها را بهبود خواهد داد (دیزنی و همکاران ، ۲۰۰۴). IT به عنوان ابزاری برای افزایش رقابت در لجستیک، ارتقاء یافته است. IT یکی از معدود عوامل مطرح است که ثابت شده، بطور همزان سبب افزایش شایستگی و کاهش هزینه های لجستیکی می شود(کلاس و همکاران ، ۱۹۹۷؛. استاک و لامبرت ، ۲۰۰۱). امروزه هم سازمانهای دولتی و هم غیر دولتی همه تلاش خود را وقف یافتن فرصتهای بکارگیری و اجرای IT می کنند. جهانی سازی لجستیک و فعالیتهای حمل و نقل بدلیل پیشرفتهای تکنولوژی، جهانی شدن تجارت و مدیریت زنجیره تأمین، بیش از پیش نیازمند  ITبرای کارکرد روان و دقیق در بازارهای جهانی است. همانطورکه ستی (۲۰۰۶) تاکید کرده است، حمل و نقل یک نقش کاتالیزوری در پیشرفت در همه زمینه هادارد. همچنین همانطور که می دانید، حمل و نقل بخش مهمی از کاربردهای دولت الکترونیکی است. هدف این پژوهش تعیین«عوامل حیاتی موفقیت» در کاربردهای حمل و نقل الکترونیکی (e-transport)است، تا امکان تهیه چارچوبی برای از میان برداشتن موانع توسعه در ترکیه که یک کشور در حال توسعه است، بوجود آید.

نقش و تاثیر فناوری اطلاعات در لجستیک و حمل و نقل

توانمندسازهای کلیدی سیستمهای بین سازمانی((IOS، سیستم های ارتباط راه دور و IT هستند. با توجه به نظرات هند فیلد و ارنست (۱۹۹۹)، استفاده مناسب از IOS، دسترسی به موقع به تمام اطلاعات لازم را برای تصمیم گیرندگان در قالب مناسب، و از هر مکان در درون زنجیره تأمین فراهم می سازد. از دیدگاه IOS؛ فناوری اطلاعات، ابزار اصلی یکپارچه سازی، هماهنگی و کنترل بازیگران در زنجیره تأمین است. ارائه دهندگان خدمات لجستیک شخص ثالث (LSP) و شرکت های حمل بار، جریان محصول، خدمات و اطلاعات را در میان بخش های زنجیره ایجاد می کنند. بنابراین، برای اینکه خدمات لجستیک و حمل و نقل بطور یکپارچه، مؤثر و کارآمد باشند، بایستی در یک زنجیره تأمین با فناوری اطلاعات مؤثر و کارآمد قرار گیرد. لجستیک و صنعت حمل و نقل یکی از پیچیده ترین و بین المللی ترین صنایع است که شامل بخش های مختلف بسیاری از جمله مراجع نظارت قانونی و رویه ها دولتی است که نیازمند کارهای کاغذ بازی پیچیده هستند (شکل۱).