مقاله ترجمه شده :  استفاده از سیستم اطلاعات حسابداری برای مدیریت هزینه های کسب و کار

دسته بندی: -

قیمت: 14000 تومان

تعداد نمایش: 392 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۵

تعداد صفحه انگلیسی:  ۵

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۰  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H297

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  استفاده از سیستم اطلاعات حسابداری برای مدیریت هزینه های کسب و کار

عنوان انگلیسی:

The Use of Accounting Information System for the Management of Business Costs

چکیده فارسی:

تغییرات ثابت نه تنها برای فضای اجتماعی ، بلکه برای ساختار اقتصادی و کسب و کار نیز معمولی می باشد . برای عوامل و دلایل این تغییرات در کشور ما تنها تحول در شرایط اقتصادی لازم است و این فرآیند در حال اجرا برای چندین سال و مکانیزم بازار تبدیل شده است ، اما اهمیت و نفوذ جدید این پدیده در حال رشد است . این پدیده اقتصاد جدید با جهانی شدن که به نوعی با مرزهای ملی از بین نمی رود و هماهنگ با ابزارهای خاص است ، مدیریت نامیده می شود .

کلمات کلیدی :جهانی شدن ، مدیریت ، حسابداری ، حسابداری مدیریتی ، هزینه ها

معرفی

نتیجه این فرآیند این واقعیت است که سرمایه گذاران ، پیوستن به بازار و یا شرکت خود را با مشارکت خارجی در چنین مدیریتی که ارزش افزوده به ارمغان می آورد اصرار می ورزند . در این منطق ، یک ابزار در دسترس و قابل کنترل است . کنترل یک سیستم مدیریت خاص به خصوص سوء استفاده از حسابداری هزینه ها و سیستم محاسبه هزینه یک شرکت و بودجه شرکت است . در ابتدا ، شرکت باید به تجدید نظر هزینه حسابداری و محاسبه هزینه های سیستم اقدام کند . این مقاله به بررسی دو عنصر فوق می پردازد .

اطلاعات حسابداری

حسابداری را می توان در دو دسته حسابداری مالی و حسابداری مدیریت به طور کلی تقسیم کرد . این طبقه بندی بسیار مهم است ، به ویژه برای کنترل . سوء استفاده حسابداری مدیریتی که مربوط به ارائه اطلاعات است که مدیران در داخل سازمان استفاده می کنند . یک مدیر تولید می خواهد یک گزارش در تعداد واحد از محصول های مختلف کارگران تولید به منظور ارزیابی عملکرد خود تهیه کند . یک مدیر فروش می خواهد یک گزارش که نشان دهنده سودآوری نسبی دو محصول به منظور تمرکز تلاش فروش است بدهد . مدیریت گزارش حسابداری به کاربران خارج باعث ایجاد گزارشات معمولا حاوی اطلاعات محرمانه می شود .

Abstract

Constant change is typical not only for social space, but also for economic structure and business as well. For agents and reasons of these changes in our country it is necessary to look for not only in transformation of our economic conditions – this process has been running for several years and market mechanism has become reality – but the importance and influence of a new phenomenon is growing. This phenomenon is called new economics, or globalization which is typical with national borders destroying and harmonisation of management tools

Keywords: globalization, management, accounting, managerial accounting, costs