مقاله ترجمه شده تأثیر پذیرش سیستم اطلاعات حسابداری بر عملکرد کسب و کار در دوران کووید-۱۹

مشخصات محصول
قیمت:72000تومان
دسته بندی: ,

سال نشر: ۲۰۲۳

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۸  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۲  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H923

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Computers in Human Behavior Reports

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۳ :  تأثیر پذیرش سیستم اطلاعات حسابداری بر عملکرد کسب و کار در دوران کووید-۱۹

عنوان کامل انگلیسی:

The influence of accounting information system adoption on business performance amid COVID-19

چکیده فارسی:

در دهه قبل تاثیرات رو به رشد سیستم های اطلاعاتی (ISها) بر عملکرد کسب و کارها مشهود بود. در این راستا، یک سازمان موثر و کارآمد، عملکرد روزافزون خود را از طریق استفاده از سیستم‌های مالی مانند سیستم اطلاعات حسابداری (AIS) منعکس می‌کند، زیرا سیستم ها ، فرآیندها را خودکار می‌کنند و کارایی را بهبود می‌بخشند. در دوران کنونی، عملکرد بهینه کسب‌وکارها ناشی از AIS بوده است، زیرا مطالعات گذشته نقش موفقیت‌آمیز آن را به عنوان عوامل حیاتی موفقیت نشان می‌دهند. از این رو، هدف اصلی این مطالعه ارزیابی AIS با استفاده از مدل سیستم اطلاعاتی دیلون و مکلین (DM ISM) در بین بانک‌های سودانی است. این سیستم بر عوامل بنیادی از جمله کیفیت اطلاعات، کیفیت سیستم، کیفیت خدمات، بکارگیری سیستم و رضایت کاربر و تأثیرات آنها بر عملکرد بانک‌ها در سودان تمرکز دارد. بر این اساس، این مطالعه از پرسشنامه پیمایشی خود سنجی برای جمع‌آوری داده‌ها از ۱۰۳ کاربر AIS استفاده کرد و پس از آن از PLS-SEM برای اعتبارسنجی داده‌ها استفاده شد. یافته‌ها از تأثیرات معنادار کیفیت سیستم و اطلاعات بر بکارگیری سیستم حمایت می‌کنند اما تاثیر کیفیت خدمات را تأیید نمی‌کنند. همچنین، استفاده از AIS به طور معناداری بر عملکرد کسب و کار تأثیر می گذارد. این مطالعه به ادبیات مربوط به IS در پرتو عوامل تعیین کننده مزایای AIS کمک کرده و مدل پیشنهادی را در میان شرکت‌های سودان تأیید می کند. در پایان، این مطالعه دارای دستاورد نظری و عملی است و محدودیت‌ها، مفاهیم و توصیه‌هایی برای مطالعات آتی ارائه می‌کند.

کلمات کلیدی: سیستم اطلاعات حسابداری، رضایت کاربر، پذیرش، کووید-۱۹، سودان

Abstract

The previous decade witnessed the dynamic progress that information systems (ISs) brought about in business performances. In this regard, an effective and efficient organization reflects heightened performance through the use of financial systems like the Accounting Information System (AIS) as the system automates the processes and improves efficiencies. In the current times, AIS has been the reason behind the optimum performance of businesses, with past studies evidencing its successful role dependent on critical success factors. Hence, the primary aim of this study is to evaluate AIS through the use of De Lone and Mc Lean’s information sys-tem model (DM ISM) among Sudanese banks. The system focuses on critical factors including information quality, system quality, service quality, system usage and user satisfaction and their effects on the performance of banks in Sudan. Accordingly, this study made use of self-administered survey questionnaire to collect data from 103 AIS user, after which PLS-SEM was employed for data validation. The findings supported the significant effects of system and information quality on system usage but not services quality. Also, AIS use was found to significantly affect the performance of business. The study contributed to literature concerning IS in light of AIS benefits determinants, and it validated the proposed model among firms in Sudan. In effect, the study has both theoretical and practical significance, and it provided limitations, implications and future studies recommendations.

Keywords: Accounting information system, User satisfaction, Adoption, COVID-19, Sudan

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد