مقاله ترجمه شده سیاست گردشگری و اثرات زیست محیطی در شهر موسینا: درس هایی از مطالعه موردی عدم موفقیت

مشخصات محصول
قیمت:64000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۲۱

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۴  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۴۴   صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1311

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله:   Tourism Critiques: Practice and Theory

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  سیاست گردشگری و اثرات زیست محیطی در شهر موسینا: درس هایی از مطالعه موردی عدم موفقیت

عنوان کامل انگلیسی:

Tourism policy and environmental impacts in Musina municipality: lessons from a case study of failure

چکیده فارسی:

حوزه شهری موسینا یکی از خشک ترین مناطق استان لیمپوپو در آفریقای جنوبی است. مانند بسیاری از جوامع روستایی در این کشور، این شهر نیز منطقه ای کم درآمد است. با این وجود، با قرار گرفتن در چشم انداز گردشگری منطقه وهمبه در لیمپوپو، دارای پتانسیل گردشگری مبتنی بر جامعه است. این پژوهش با هدف بررسی ادراک و کاربرد سیاست توسعه گردشگری شهری با استفاده از داده های اولیه و ثانویه انجام شده است. این مطالعه اجرای ضعیف سیاست توسعه گردشگری همراه با دانش غیر استاندارد اصول گردشگری پایدار و مسئولانه را کشف کرد. به همین دلیل، اثرات منفی زیست محیطی فعالیت های گردشگری تشدید می شوند. این مطالعه نیاز به اجرای سیاست‌ها و استراتژی‌های توسعه یافته برای تقویت معیشت جوامع محلی و همچنین مدیریت منابع طبیعی را پیشنهاد می‌کند.

کلیدواژه: گردشگری، معیشت، گردشگری پایدار، گردشگری مسئولانه، پایداری، تأثیر گردشگری زیست محیطی، سیاست توسعه گردشگری

Abstract

Purpose – Musina municipality is one of the driest regions in Limpopo Province, South Africa. It is, like many rural communities within the country, a low-income area. Nonetheless, being embedded within the tourism-orientated landscape of the Vhembe district in Limpopo, it possesses the potential for communitybased tourism. This study aims to review the perception and application of tourism development policy in the Municipality using primary and secondary data. The study discovered poor enforcement of tourism development policy paired with a substandard knowledge of sustainable and responsible tourism principles. Consequently, the negative environmental impacts of tourism activities had exacerbated. The study recommends a need for improved policy implementation and strategies to advance local communities’ livelihoods while also managing natural resources.

Keywords: Tourism, Livelihoods, Sustainable tourism, Responsible tourism, Sustainability, Environmental tourism impact, Tourism development policy

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد