مقاله انگلیسی ترجمه شده درک سیاست های سازمانی، پنهان سازی دانش و خلاقیت کارکنان: نقش تعدیلگر تعهد حرفه ای

مشخصات محصول
قیمت:18000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحه انگلیسی:  ۶

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: ۱۶ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M814

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت ۲۰۱۸ :  درک سیاست های سازمانی، پنهان سازی دانش و خلاقیت کارکنان: نقش تعدیلگر تعهد حرفه ای

عنوان انگلیسی:

Perceptions of organizational politics, knowledge hiding, and employee creativity: The moderating role of professional commitment

چکیده فارسی:

در این مقاله، به بررسی روابط بین درک سیاست های سازمانی ، پنهان سازی دانش و خلاقیت کارمندان می پردازیم. علاوه بر این، هدف ما بررسی نقش تعدیلگر تعهد حرفه ای در ارتباط بین درک سیاست های سازمانی و پنهان سازی دانش می باشد. نمونه مورد مطالعه از ۳۱۶ عضو دانشگاهی و ناظران هماهنگ از سه دانشگاه بخش دولتی بزرگ در اسلام آباد پاکستان تشکیل شده است. داده ها با استفاده از پرسشنامه خود اظهاری جمع آوری شد و فرضیات با رگرسیون خطی مورد سنجش قرار گرفت. پی بردیم که درک سیاست های سازمانی به طور مثبتی پنهان سازی دانش را پیش بینی می کنند که به نوبه خود به صورت منفی خلاقیت کارمند را نیز پیش بینی می کنند. علاوه بر این، تعهد حرفه ای ارتباط مثبت بین درک سیاست های سازمانی و پنهان سازی دانش  را کاهش می دهد. ما با کمک بررسی منابع سعی در نشان دادن این موضوع کردیم که درک سیاست های سازمانی دارای اثرات منفی بر خلاقیت کارمند به طور مستقیم و همچنین به طور غیرمستقیم از طریق اثر آن بر رفتارهای پنهان سازی دانش می باشند. تعدادی از پیامدهای عملی این موضوع نیز در این مطالعه مورد بحث قرار گرفته است.

Abstract

In this paper, we examine the relationships between perceived organizational politics, knowledge hiding, and employee creativity. In addition, we aim to examine the moderating role of professional commitment in the relationship between perceived organizational politics and knowledge hiding. The sample of the study comprised 316 faculty members and matched supervisors from three large public sector universities in Islamabad, Pakistan. Data were collected using a self-administered questionnaire and hypotheses were tested with linear regressions. We found that perceived organizational politics positively predicts knowledge hiding that, in turn, negatively predicts employee creativity. Further, professional commitment attenuated the positive relationship between perceived organizational politics and knowledge hiding. We contribute to the literature by demonstrating that perceived organizational politics exerts its negative effects on employee creativity directly as well as indirectly through its impact on knowledge hiding behaviors. A number of practical implications are also discussed.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد